حاضری المسجد الحرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاضری المسجد الحرام ‏کسانی که در مکه ساکن هستنند. و در باب حج از آن سخن گفته شده است.


معنای حاضری المسجد الحرام

[ویرایش]

ساکنان مکه و اطراف آن تا محدوده‏ای معيّن را گویند.

احکام حاضری المسجد الحرام

[ویرایش]

تعبير ياد شده از قرآن کریمبه فقه راه يافته است.بنابر قول منسوب به مشهور، کسی که در محدوده مکه تا ۴۸ ميلی آن (شانزده فرسخ يا حدود ۸۶ کیلومتر) سکونت دارد مصداق عنوان ياد شده می‏باشد و وظيفه او به جا آوردن حج افراد يا حج قران است. به کسی که در فاصله بيشتر از اين مسافت سکونت دارد آفاقی می‏گويند و وظيفه او حج تمتّع است. قول مقابلِ مشهور در تحديد عنوان ياد شده، اهالی مکه و اطراف آن تا فاصله دوازده ميل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/۲، آیه۱۹۶.    
۲. جواهر الکلام ج۱۸، ص۵-۱۰.    
۳. مدارک الاحکام ج۷، ص۱۶۰.    
۴. المبسوط ج۱، ص۳۰۶.    
۵. الوسیلة ص۱۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۹۷.    
جعبه ابزار