حزوره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحزوره به فتح حاء و سکون زاء اسم مکانی می‌باشد.‏ از آن در باب حج نام برده‏اند.


اصطلاح حزوره

[ویرایش]

حزوره مکانی بین صفا و مروه است.

احکام حزوره

[ویرایش]

عمره گزاری که قربانی همراه خود آورده یا قربانی- به جهت کفاره صید و غیر آن- بر عهده‏اش آمده، واجب است قربانی را در مکه ذبح یا نحر کند. افضل مکانها در مکه برای کشتن قربانی حزوره است؛لیکن به گفته برخی با توسعه مسجد الحرام، این مکان داخل در مسجد شده است؛ از این رو، در موقعیت جدید، عمل به استحباب یاد شده امکان ندارد.
[۶] احکام و آداب حج (گلپایگانی) ص۱۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۹۷.    
۲. کشف اللثام ج۶، ص۲۰۶.    
۳. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۳۲۸.    
۴. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۳۳۸.    
۵. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۶. احکام و آداب حج (گلپایگانی) ص۱۷۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۹۸.    
جعبه ابزار