خزانه فخریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلمای سلف در جمع آوری و حفظ کتاب های خطی و نفیس، زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده اند تا بتوانند از سرایه های معنوی امت اسلام حراست کنند و آن ها را نسل به نسل به فرزندان آینده اسلامی برسانند. ای بسا در این راه کتک خورده و یا شبانه روز برای به دست آوردن یک کتاب کارگری کرده اند؛ به عنوان نمونه می توان به زندگی نامه آیت الله مرعشی نجفی مراجعه کرد.
[۱] شهاب شریعت، علی رفیعی (علامرودشتی)، قم ۱۴۱۵ ق، ص ۲۳۸ و ۱۳۹.

علامه طریحی از جمله کسانی است که بعد از خود کتاب خانه ای به یادگار گذارد که به «خزانه فخریه» معروف گشت. این گنجینه کتب از قدیمی ترین مخزن های کتاب بعد از خزانه غرویه در نجف و دارای آثار نفیس و گران بهایی بود که اکثر آن ها را علامه در زمان خود وقف طلاب علوم دینی نموده تا شیفتگان علوم آل البیت ـ علیهم السلام ـ از آن ها بهره مند شده و برای نشر آرمان های مقدس اسلامی دریغ ننمایند. اما جای بسی تأسف است که بسیاری از کتاب های گران بهای بزرگان ما از دست ما خارج و در موزه های کشور های مختلف نگهداری می شوند و یا در اثر بی توجهی از بین رفته اند؛ کتابخانه شیخ فخرالدین طریحی از این جمله است چرا که بعد از وفات وی کتابهایش به ورثه اش منتقل شد؛ اما در اثر بی توجهی، بسیاری از آن ها از بین رفته و تباه شده است.!
[۲] . مقدمه تفسیر غریب القرآن؛ ماضی النجف و حاضرها، ج۱، ص ۸۵۳.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهاب شریعت، علی رفیعی (علامرودشتی)، قم ۱۴۱۵ ق، ص ۲۳۸ و ۱۳۹.
۲. . مقدمه تفسیر غریب القرآن؛ ماضی النجف و حاضرها، ج۱، ص ۸۵۳.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار