خصال کفاره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه اعمالى که به عنوان کفاره بر انسان واجب مى‌گردد، خصال کفاره گفته مى‌شود.


اقسام خصال کفاره

[ویرایش]

خِصال کفاره (خصال ثلاث): آزاد کردن بنده، روزه گرفتن، اطعام و پوشاندن فقیر.

تعریف خصال کفاره

[ویرایش]

به اعمالى که به عنوان کفاره بر انسان واجب مى‌گردد، خصال کفاره گفته مى‌شود.

تعداد خصال کفاره

[ویرایش]

شمار خصال کفاره بیش از مواردى است که در شناسه آمده است، مانند قربانی کردن گوسفند یا شتر در ارتکاب بعضى محرمات احرام
[۳] نهایة المرام ج۲ ، ص ۱۹۹.پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام ج۳، ص ۶۳۲    
۲. الدروس الشرعیة ج ۲، ص ۱۸۰.    
۳. نهایة المرام ج۲ ، ص ۱۹۹.منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۴۶۲    جعبه ابزار