دخانیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدخانیات به محصول توتون و تنباکو که به صورت سیگار و ... استعمال می شود گفته می شود .


تعریف اصطلاحی دخانیات

[ویرایش]

دخانیات یعنی آنچه از توتون و تنباکو به صورت سیگار و جز آن استعمال مى‏شود.

موارد کاربرد دخانیات در فقه

[ویرایش]

از آن در باب صلات و صوم و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‏اند.

احکام مربوط به دخانیات

[ویرایش]


← حکم سیگار کشیدن


کشیدن سیگار و دیگر انواع دخانیات در صورتى که ضرر مهمى داشته باشد حرام است.
[۱] توضیح المسائل مراجع ج۲،ص ۶۰۰.


← سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو


سجده کردن بر برگ توتون و تنباکو صحیح است.


← اجتناب روزه دار از رساندن دود دخانیات به حلق


بنابر تصریح بسیارى از معاصران، اجتناب از رساندن دود دخانیات به حلق بنابر احتیاط، بر روزه دار واجب است.
[۵] توضیح المسائل مراجع چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
[۶] توضیح المسائل مراجع ج۱،ص ۹۷۴

برخى نیز فتوا به وجوب اجتناب داده‏اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع ج۲،ص ۶۰۰.
۲. مستند الشیعة ج۵،ص ۲۵۲     .
۳. جواهر الکلام ج۸،ص ۴۲۱    
۴. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۳۹۳    
۵. توضیح المسائل مراجع چ۱،ص ۹۰۳ م ۱۶۰۵.
۶. توضیح المسائل مراجع ج۱،ص ۹۷۴
۷. العروة الوثقی‌ ج۳،ص ۵۵۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۵۸۶    جعبه ابزار