دستمال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدستمال به معنای پارچه‌اي براي پاک کردن، خشک کردن یا قرار دادن چیزي در آن است. از دستمال، به مناسبت در باب طهارت و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.


حکم خشک کردن با دستمال

[ویرایش]

۱)خشک کردن اعضاي وضو با دستمال و مانند آن بنابر مشهور ،مکروه است؛ لیکن در اینکه خشک کردن تنها با مثل دستمال مکروه است یا با هر چیزي دیگر نیز همچون آستین لباس کراهت دارد، محل بحث است.
۲)خشک نکردن دست ها با دستمال و مانند آن پس از شستن آنها جهت غذا خوردن و نیز خشک کردن آنها پس از شستن بعد از غذا مستحب است.

حکم پاک کردن با دستمال

[ویرایش]

پاک کردن دست آغشته به غذا با دستمال و مانند آن، قبل از پاک کردن غذاي آن با زبان، مکروه است.
[۴] الدروس الشرعیة،ج۳، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۲، ص۳۴۵-۳۴۶.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲، ص۴۱۳-۴۱۷.    
۳. مستند الشیعة،ج۱۵، ص۲۴۱.    
۴. الدروس الشرعیة،ج۳، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۱۶    جعبه ابزار