ذکر لفظ اجمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اغراض استعمال کنایه ذکر لفظ اجمل است.


تعریف

[ویرایش]

یکی از اسباب کنایه ، ترک لفظ اصلی و آوردن لفظی زیباتر است، و این سنت عرب‌ها در سخن گفتن بوده است؛ مانند: (الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة). در این آیه ، « تحیز » کنایه از « هزیمت » است.
[۴] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۲۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۱۶.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۳۰۲.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۵۹.    
۴. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۲۳۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ذکر لفظ اجمل».    جعبه ابزار