رأی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنظریه ای که حاصل تلاش ذهن یک شخص هست و بر اساس آن حکم می شود را رأی گویند.


معنای لغوی رأى

[ویرایش]

رأی نظریّه شخصى برآمده از تلاش ذهن ‏و فکر ، اندیشه و تدبیر و حکم صادره از قاضی است.

رأی به معنای برآمده از ذهن

[ویرایش]

رأى به معنای برآمده از تلاش ذهن در باب اجتهاد و تقلید و قضاء به کار رفته است.

رأی به معنای اندیشه

[ویرایش]

از رأى به معناى اندیشه و تدبیر در باب جهاد و حج سخن گفته‏ اند.

نهی قرآن از رأی شخصی

[ویرایش]

خداوند متعال در قرآن کریم راه آگاهی از دین و دریافت احکام الهى را وحی مى‏ داند.
که از طریق پیامبران به مردم ابلاغ مى‏گردد. بنابراین، اعمال نظر در دین، یعنى اظهار نظر شخصى در اصول و فروع دین، بدون استناد به منابع معتبر شرعى، همچون کتاب و سنّت، حرام است. چنان که در روایات فراوانى از رأى و حکم بر اساس قیاس و استحسان نهی شده است.

تفسیر قرآن به رأى

[ویرایش]

یعنى بیان مراد خداوند بدون استناد به دلایل، شواهد و موازین معتبر شرعى، جایز نیست و در روایات از آن نهى شده است.

کشتن صاحبان رأی در جنگ

[ویرایش]

در جنگ، کشتن پیرمردان ناتوان از جنگ جایز نیست، مگر آنکه صاحب رأى -نظر و اندیشه- باشند که از فکر آنان در پیشبرد جنگ علیه مسلمانان استفاده شود که در این صورت کشته مى‏شوند.

مشورت با صاحبان رأی

[ویرایش]

مستحب است کسى که براى رایزنی و مشورت انتخاب مى‏شود، فردى پرهیزکار، خردمند، خیرخواه و صاحب نظر باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره نساء، آیه۱۰۵.    
۲. سوره مائدة، آیه۴۸.    
۳. وسائل الشیعة ج۲۷، ص۳۵-۶۲.    
۴. زبدة البیان ج۱، ص۱.    
۵. بحار الأنوار ج۸۹، ص۱۰۷.    
۶. المیزان ج۳، ص۷۵.    
۷. جواهر الکلام ج۲۱، ص۷۵.    
۸. وسائل الشیعة ج۱۲، ص۳۹-۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۷-۴۸.    جعبه ابزار