ربای نسیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرباى نسیه مقابل ربای فضل می باشد که بیشتر در باب قرض مطرح می شود.


مثال برای ربای نسیه و حکم آن

[ویرایش]

مانند فروختن نسيه‏اى يك کیلو گندم در برابر دو كيلو گندم که در این معامله دريافت زیادی در مقابل تاخیر در پرداخت ثمن است. و این معامله مصداق ربا و حرام است.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۵۵.    جعبه ابزار