ربح ما لم یضمن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففروختن کالا به قیمت‌ بیشتر، قبل از تحویل گرفتن آن را ربح ما لم یضمن گویند.


معنای رِبح مالَم یضمَن

[ویرایش]

مراد از آن، این است: کسى که کالایى را از دیگرى خریده، پیش از آنکه آن را از فروشنده تحویل بگیرد، با قیمت بیشتر به دیگرى بفروشد.
از احکام آن در باب تجارت سخن گفته‏ اند.

ربح مالَم یضمَن در روایات

[ویرایش]

از معاملاتى که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله از آن نهی کرده، ربح مالَم یضمَن است. در روایتى از امام صادق علیه السّلام آمده است: پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله یکى از یاران خود را نزد مردم مکه فرستاد تا بازرگانان را از چند نوع معامله، از جمله رِبح ما لَم یضمَن باز دارد.


نظر فقها در صحت معامله ربح مالَم یضمَن

[ویرایش]

در اینکه فروختن کالاى خریدارى شده، قبل از تحویل گرفتن آن از فروشنده به قیمت بیشتر، حرام است یا مکروه، اختلاف است. البته به معامله یاد شده از دو جهت نهى تعلق گرفته است: یکى از جهت فروختن کالا قبل از تحویل گرفتن آن که به طور مطلق؛ با سود یا بدون سود، از آن نهى شده است و دیگرى از جهت فروختن آن به قیمت بیشتر؛ از این رو، بنابر قول به کراهت معامله نخست، این کراهت در معامله دوم مؤکد خواهد بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۷۵.    
۲. کتاب البیع امام خمینی ج۵، ص ۴۰۱.    
۳. وسائل الشیعة ج۱۸، ص۵۸.    
۴. الحدائق الناضرة ج۲۰، ص ۷۵.    
۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۶۴- ۱۷۰.    
۶. کتاب البیع امام خمینی ج۵، ص۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۴.
جعبه ابزار