رختخواب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرختخواب‏ که معنای آن واضح است در فقه احکام ی دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.


معنای رختخواب

[ویرایش]

رختخواب مجموعه تشک، لحاف، بالش و مانند آنها که براى خوابیدن و استراحت استفاده مى‏شود.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن


رختخواب در ابواب فقه

[ویرایش]

از آن در بابهاى طهارت، صلات، حج و نکاح سخن گفته‏ اند.

احکام رختخواب

[ویرایش]


← منی در رختخواب


اگر شخصى پس از بیدار شدن، در رختخواب اختصاصى خود منی ببیند، بر او واجب است براى نماز غسل جنابت کند.

← نماز در رختخواب


کسى که در حال خوابیده یا به پهلو بر رختخواب نماز مى‏گزارد، در صورتى که پوشش بدنش غیر رختخواب باشد، بنابر قول برخى، نجس یا از جنس ابریشم و یا از اجزاى حیوان حرام گوشت بودن رختخواب، ضررى به صحّت نماز نمى‏زند.
[۳] العروة الوثقى‏ ج۲، ص۳۵۶


← دعا در رختخواب


مسح رختخواب، هرچند با گوشه لباس و خواندن دعا ى وارد شده هنگام خوابیدن بر روى آن مستحب است.
[۴] مهذب الأحکام ج۵، ص۴۸۷


← رختخواب در حج


بنابر تصریح برخى خوابیدن بر رختخواب سیاه یا رنگى در حال احرام مکروه است؛ هرچند برخى، کراهت را محدود به رختخواب زرد رنگ کرده‏اند

← نفقه


از نفقه واجب زن بر شوهر، تهیه رختخواب او است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن
۲. جواهر الکلام ج۳، ص۱۳- ۲۰.    
۳. العروة الوثقى‏ ج۲، ص۳۵۶
۴. مهذب الأحکام ج۵، ص۴۸۷
۵. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۴۲۹.    
۶. جواهر الکلام ج۱۸، ص۴۲۷.    
۷. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۳۵.    

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۰-۸۱.    جعبه ابزار