رذایل آزر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آیات مختلف قرآن کریم به دست می آید که آزر ( عموی حضرت ابراهیم) دارای صفات رذیله گوناگونی بوده است.


اطاعت از شیطان

[ویرایش]

آزر به خاطر تبعیت از شیطان، از سوی حضرت ابراهیم علیه‌السّلام مورد نهی قرار گرفت.
یابت لاتعبد الشیطان... (یکی از اقسام عبادت، فرمانبری و خدمت است. طبق این معنا، عبادت شیطان می‌تواند اطاعت از او و در خدمت شیطان بودن باشد.)

بت پرستی

[ویرایش]← آیه اول


آزر به پرستش خداوند در کنار پرستش بت‌ها اعتقاد داشت.
واذ قال ابرهیم لابیه وقومه اننی براء مما تعبدون ؛ الا الذی فطرنی فانه سیهدین. (برداشت فوق بر این اساس است که «الا» در آیه، استثنای متصل باشد.)

← آیات دیگر


بت پرستی آزر، مورد سرزنش ابراهیم علیه‌السّلام :
و اذ قال ابرهیم لابیه ءازر اتتخذ اصناما ءالهة...
اذ قال لابیه یابت لم تعبد ما لایسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا.
اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عکفون.
اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون ؛ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عکفین.
اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون ؛ ائفکا ءالهة دون الله تریدون.
و اذ قال ابرهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون.

← دلیل بیزاری حضرت ابراهیم از آزر


بت پرستی آزر عامل بیزاری ابراهیم علیه‌السّلام از وی شد.
و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه...
بت پرستی آزر و قومش عامل بیزاری ابراهیم علیه‌السّلام از آنان شد.
و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه...
و اذ قال ابرهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون.

← ساختگی بودن خدایان آزر


اذ قال لابیه و قومه ماذا تعبدون ؛ ائفکا ءالهة دون الله تریدونچون به پدر [۱۶]     و قوم خود گفت چه مى‌پرستيد ؛آيا غير از آنها به دروغ خدايانى [۱۷]     مى‌خواهيد

← اعتکاف کنار بت ها


آزر و قومش در کنار بت‌های خود اعتکاف می کردند.
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عکفین.گفتند: بتهائي را مي‌پرستيم و همه روز ملازم عبادت آنانيم.


جهل

[ویرایش]


آزر از حقایق وحی شده به ابراهیم علیه‌السّلام ناآگاه بود.
... یابت انی قد جاءنی من العلم مالم یاتک فاتبعنی اهدک صرطا سویااي پدر! علم و دانشي نصيب من شده است كه نصيب تو نشده، بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست هدایت کنم.


دشمنی با خدا

[ویرایش]


ابراهیم علیه‌السّلام پس از آنکه دشمنی آزر با خدا برایش آشکار شد، از او بیزاری جست.
و ما کان استغفار ابرهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه...و استغفار ابراهيم براي پدرش (عمويش آزر) فقط بخاطر وعده‌اي بود كه به او داده بود (تا وي را به سوي ایمان جذب كند) اما هنگامي كه براي او روشن شد كه وي دشمن خدا است از او بيزاري جست،


گمراهی

[ویرایش]


آزر، مردی گمراه و بت پرست بود.
و اذ قال ابرهیم لابیه ءازر اتتخذ اصناما ءالهة انی ارک و قومک فی ضلل مبین.
اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عکفون؛ قال لقد کنتم انتم و ءاباؤکم فی ضلل مبین.
واغفر لابی انه کان من الضالین و پدرم (عمويم) را بيامرز كه او از گمراهان بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۴۴.    
۲. مفردات راغب، ج۱، ص۳۱۹.    
۳. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۶.    
۴. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۷.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۴۲.    
۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۲.    
۸. شعراء/سوره۲۶، آیه۷۰.    
۹. شعراء/سوره۲۶، آیه۷۱.    
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۸۵.    
۱۱. صافات/سوره۳۷، آیه۸۶.    
۱۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۶.    
۱۳. توبه/سوره۹، آیه۱۱۴.    
۱۴. توبه/سوره۹، آیه۱۱۴.    
۱۵. زخرف/سوره۴۳، آیه۲۶.    
۱۶. صافات/سوره۳۷، آیه۸۵.    
۱۷. صافات/سوره۳۷، آیه۸۶.    
۱۸. شعراء/سوره۲۶، آیه۷۱.    
۱۹. مریم/سوره۱۹، آیه۴۳.    
۲۰. توبه/سوره۹، آیه۱۱۴.    
۲۱. انعام/سوره۶، آیه۷۴.    
۲۲. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۲.    
۲۳. انبیاء/سوره۲۱، آیه۵۴.    
۲۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آزر»جعبه ابزار