رعب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرُعْب مصدر فعل رَعَبَ یَرْعَبُ در لغت به معنی ترسیدن و مضطرب ‏شدن و ارعاب از باب افعال بمعنی ترساندن است. رهب ارهاب نیز به این معنی است.
[۱] المعجم الوسيط، ج ۲، ص۳۵۲.معنای اصطلاحی رعب

[ویرایش]

در اصطلاح، ایجاد ترس در دل دشمن را گویند که گاهی به عنوان یک امداد غیبی از
طرف خداوند عنایت می‏شود، همچنان که در این آیه آمده است:
«سَنُلْقی‏ فی‏ قُلُوبِ الَّذینَ کَفَرُواالرُّعْبَ» «ما ترس را در دل کافران می اندازیم.»
پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله) فرمود:
«نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسیرَةَ شَهْرٍ»
با رعب به پیروزی دست یافتم، به اندازه مسیر یک ماه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعجم الوسيط، ج ۲، ص۳۵۲.
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۵۱.    
۳. مجمع البیان، ج۲، ص۴۱۴.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۶۹.جعبه ابزار