رغبت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرغبت در معانی میل و گرایش به چیزى و همچنین گشودن دستها و گرفتن کف آنها به طرف آسمان هنگام دعا به کار رفته است.
از رغبت به معناى نخست در بابهاى صلات، جهاد، تجارت و طلاق سخن رفته است.
از رغبت به معناى دوم در باب صلات سخن گفته‏اند.


رغبت در باب صلات

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب صلات

← تسریع در نماز جماعت


مستحب است امام جماعت حال ناتوان‏ترین مأمومان را رعایت نموده و نماز را طولانى نکند، مگر در صورت رغبت مأمومان به آن.

رغبت در باب جهاد

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب جهاد

← دقت در مفاد قرارداد ذمه


سزاوار است در قرارداد ذمه، امورى از جمله آنچه که موجب رغبت و جذب ذمّیان به اسلام و دخول در آن مى‏گردد، شرط شود.

← ترک جهاد با امید به رغبت کفار به اسلام


ترک جهاد با کفار به مدت یک سال و بیشتر در فرض امید به رغبت آنان به اسلام جایز است.

← مسلمان شدن با رغبت و حکم زمینهای آنان


زمینهایى که صاحبان آن با میل و رغبت و بدون جنگ با مسلمانان، آیین اسلام را برگزیده‏اند، بر ملک صاحبانش باقى مى‏ماند.

رغبت در باب تجارت

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب تجارت

← عرضه اموال مفلس در بازار خاص خود


براى ایجاد رغبت بیشتر خریداران، مستحب است هر نوع کالایى از اموال مفلّس در بازار خاص خود عرضه شود.

← خیار ما یفسد من یومه


مجراى خیار مایَفسُدُ مِن یومه کالایى است که زود فاسد مى‏شود. در تحقق فساد، نقصان وصف، همچون تغییر رنگ و مزه که موجب کاهش رغبت خریداران به آن مى‏شود، کفایت مى‏کند.

رغبت در باب طلاق

[ویرایش]

احکام مربوط به رغبت در باب طلاق

← آرایش زن طلاق داده شده به طلاق رجعی


مستحب است زن طلاق داده شده به طلاق رجعی در زمان عدّه، خود را به گونه‏اى بیاراید که رغبت شوهر را به رجوع بر انگیزد.
از رغبت به معناى دوم در باب صلات سخن گفته‏اند.

حالت دستها در دعا در حالت رغبت

[ویرایش]

در روایات، براى دستهاى دعا کننده، متناسب با حال او، گونه‏هایى بیان شده، از جمله در حالت رغبت، مستحب است‏ دعا کننده کف دستهاى خود را گشوده و به سمت آسمان بگیرد؛ گو اینکه با دو دستش خواستار چیزى است که خداوند، آن را در دستانش قرار دهد.
[۸] روضة المتقین ج۱، ص۱۸۲-۱۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منهاج الصالحین (خویی) ج۱، ص۲۲۳.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۵۰۳.    
۳. مسالک الأفهام ج۳، ص۲۲.    
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۷۵.    
۵. شرائع الإسلام ج۲، ص۳۴۸.    
۶. الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۷۵.    
۷. مسالک الأفهام ج۹، ص۲۷۹.    
۸. روضة المتقین ج۱، ص۱۸۲-۱۸۳.
۹. وسائل الشیعة ج۷، ص۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۱۹-۱۲۱.    
جعبه ابزار