زایمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزایمان به دنیا آوردن نوزاد را زایمان گویند.


معنای زایمان‏

[ویرایش]

زایمان همان عمل زاییدن است.

کاربرد زایمان در فقه

[ویرایش]

از احکام آن در بابهاى طهارت، نکاح، طلاق، شهادات، حدود و قصاص سخن گفته‏اند.

← احکام زایمان در طهارت


مبدأ خون نفاس که زن مى‏بیند و محکوم به احکام حیض مى‏باشد، زایمان است.
زنى که دو قلو یا بیشتر زاییده، براى هر نوزاد یک نفاس قرار مى‏دهد. بنابر این، چنانچه بین دو زایمان ده روز فاصله شود و در این مدت خون ادامه داشته باشد، نفاس دو زایمان در مجموع بیست روز- هرکدام ده روز- خواهد بود، و اگر فاصله کمتر از ده روز باشد، در صورت ادامه داشتن خون، عدد بعض ایام نفاس اول با بعض ایام نفاس دوم تداخل پیدا مى‏کند.
بنابر این، اگر فرزند نخست، اول ماه متولد شود و زن تا روز پنجم خون ببیند و روز ششم فرزند دوم به دنیا بیاید و زن آن روز خون نبیند و روز هفتم خون ببیند، پاکى روز ششم از ایام نفاس اول محسوب مى‏شود. از برخى نقل شده که نفاس نخست با زایمان دوم تمام مى‏شود. بنابر این، تداخل صورت نمى‏گیرد.

← احکام زایمان در نکاح


امور مربوط به زایمان را تنها زنان مى‏توانند انجام دهند و این کار بر مردان جز شوهر حرام است، مگر آنکه قابله وجود نداشته باشد. چنان که بر قابله حضور یافتن نزد زن باردار هنگام زایمان، در صورت بیم تلف شدن وى، واجب کفایی است. برخى در صورت ضرورتِ اقدام مرد به امر زایمان، مردان محارم را مقدم دانسته‏اند.

← احکام زایملن در طلاق


عدّه طلاق زن باردار با زایمان- هرچند بدون فاصله بعد از طلاق- به پایان مى‏رسد و بنابر قول مشهور، عدّه چنین زنى تنها با زایمان پایان مى‏یابد نه با خون دیدن یا سپرى شدن ماهها.
در اینکه عدّه زن حامله به دوقلو با زایمان نخست پایان مى‏یابد یا با زایمان دوم، اختلاف است.
عدّه زن باردار شوهر مرده نیز با زایمان به اتمام مى‏رسد، مگر آنکه قبل از چهار ماه و ده روز بزاید. در این صورت عدّه وى با سپرى شدن زمان یاد شده پایان مى‏یابد.

← احکام زایمان در شهادات


از موضوعاتى که شهادت زنان به تنهایى پذیرفته مى‏باشد، زایمان است؛ چنان که شهادت مردان نیز در این گونه موضوعات پذیرفته است.

← احکام زایمان در حدود و قصاص


زن آبستن چنانچه مرتکب بزهى گردد که موجب حد یا قصاص است، تا زمان زایمان، حد یا قصاص بر وى جاری نمى‏گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳، ص۳۶۷.    
۲. جواهر الکلام ج۳، ص۳۹۱-۳۹۴.    
۳. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۰.    
۴. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۵۲-۲۵۳.    
۵. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۶. جواهر الکلام ج۳۲، ص۲۷۵.    
۷. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۷۰    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۲۲۵-۲۲۷.    

جعبه ابزار