سجده تلاوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجده تلاوت از جمله احکام واجبی است که موقع تلاوت آیات مخصوص قرآن باید انجام داد.


معنای سجده تلاوت‏

[ویرایش]

سجده تلاوت که از آن به سجده عزیمه نیز می شود سجده‏اى است كه به سبب تلاوت آیات سجده، واجب یا مستحب مى‏گردد.


پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۹۱ .
جعبه ابزار