سنت صحابه2

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنت صحابه به قول، فعل و تقریر صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

سنت صحابه به معنای قول (گفتار)، فعل (کردار) و تقریر هر یک از صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.

دیدگاه شیعه و اهل سنت

[ویرایش]

دانشمندان اصولی چه امامی و چه اهل سنت بر این دیدگاه اتفاق دارند که سنت ، همان گفتار، کردار و تقریر رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.

اختلاف میان شیعه و سنی در سنت

[ویرایش]

آن چه میان ایشان مورد اختلاف است، اطلاق سنت بر قول، فعل و تقریر صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان معصوم علیهم‌السّلام است.
برخی از دانشمندان اهل سنت همچون « شاطبی » در «الموافقات» معتقدند قول، فعل و تقریر صحابه نیز سنت به شمار می‌آید و همانند سنت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حجیت و اعتبار دارد، در حالی که شامل روش امامان علیهم‌السّلام نمی‌شود. علمای امامیه بر این عقیده‌اند که قول، فعل و تقریر امامان معصوم علیهم‌السّلام نیز سنت است، ولی قول، فعل و تقریر صحابه غیر معصوم سنت نیست.

نکته

[ویرایش]

در بحث سنت صحابه، به صحابی به عنوان فردی که مصاحبت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را درک کرده است نظر می‌شود، چه در زمره راویان و مجتهدان باشد و چه نباشد، اما در بحث مذهب صحابی ، به صحابی از این نظر که راوی و یا مجتهد است نظر می‌شود و عمل او مورد بحث قرار می‌گیرد.
[۲] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۷۵.
[۳] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۲۵.
[۴] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۷۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

مذهب صحابه .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۱۴۳.    
۲. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۷۵.
۳. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۲۵.
۴. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۷۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «سنت صحابه».جعبه ابزار