سنّت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدومین منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقها ى اسلام، سنّت است.
سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبی اسلام(صلى الله علیه وآله) صادر شده، چه قول باشد (که شامل کتاب و نوشته نیز مى شود) و چه فعل یا تقریر، مشروط به آن که مربوط به احکام شرعیه باشد.
[۱] المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج ۲، ص ۶۰۷ .
[۲] اصطلاحات الاصول، ص .۱۴۱دیدگاه فقهای امامیه

[ویرایش]

فقهای مکتب اهل بیت(علیهم السلام) سنّت را تعمیم داده و گفته اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم، (پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام)).
[۳] الاصول العامة، ص ۱۶۱ .پانویس

[ویرایش]
 
۱. المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج ۲، ص ۶۰۷ .
۲. اصطلاحات الاصول، ص .۱۴۱
۳. الاصول العامة، ص ۱۶۱ .منبع

[ویرایش]

آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱.    جعبه ابزار