سهم المصالح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسهم مصالح از بیت المال را سهم المصالح می گویند.


احکام در سهم المصالح

[ویرایش]

سهم المصالح از سهم سبيل اللّه‏ و درآمد زمین هاى فتح شده با قهر و غلبه جدا مى‏شود و در آنچه كه مصالح اسلام و مسلمانان در آن است، از قبيل تهيه جنگ افزار و پرداخت حقوق قضات و مرزداران صرف مى‏گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط ج۲، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۵۵۹.    

جعبه ابزار