صراط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه معناى راه راست است. به دین و ولایت اهل بیت (ع) نيز «صراط» مى‏گويند؛ زيرا راه رسيدن به کمال و سعادت است
[۱] مصنفات الشّيخ المفيد، ۵/ ۱۰۸
.


صراط اخروی

[ویرایش]

صراط در قیامت پلى است بر جهنم كه تنها با گذر كردن از آن مى ‏توان به بهشت رسيد.
همه انسان‏ها بايد از آن بگذرند. نیکان به سلامت به بهشت مى‏رسند و بدان مى‏لغزند و به دوزخ مى‏افتند
[۲] سوره مریم،آیه ۷۱و۷۲
.

کیفیت صراط و عبور از آن

[ویرایش]

چگونگى صراط و عبور از آن، بسته به ایمان و عمل آدمى است. در روايت است كه صراط از مو باريك‏تر و از شمشير تيزتر است
[۳] حقّ اليقين، ۵۶۱
.
برخى مانند برق از آن مى‏گذرند و برخى همانند اسبِ تيزرو و برخى همچون پيادگان و برخى به آن مى‏آويزند و گاه آتش آنان را فرامى‏گيرد و گاه رها مى‏سازد
[۴] امالى صدوق، ۱۴۹
.
صراط، در حقيقت، تجسّم راهى است كه آدمى در حیات دنیوی پيش گرفته است.
او بايد از جهنّم سوزان شهوات و هوا و هوس بگذرد تا به بهشت پرهيزگارى برسد
[۵] حقّ اليقين، ۵۶۱؛ پيام قرآن، ۶/ ۱۹۲

دين حق و راه پيامبر (ص) و خاندانش (ع) صراط مستقيم دنيوى است حقّ اليقين، ۵۶۰


اقسام صراط

[ویرایش]

در روايتى آمده است كه صراط عبارت از راه معرفت خدا است و دو راه را شامل مى‏شود: يكى در دنيا و ديگرى در آخرت.
صراط دنیا همان امام معصوم است كه بايد از او فرمان بُرد. هر كس او را به ولایت بشناسد و به هدايتش اقتدا كند، از صراط اخروی نيز مى‏گذرد و هر كس او را نشناسد، بر صراط مى‏لغزد و به دوزخ مى ‏افتد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصنفات الشّيخ المفيد، ۵/ ۱۰۸
۲. سوره مریم،آیه ۷۱و۷۲
۳. حقّ اليقين، ۵۶۱
۴. امالى صدوق، ۱۴۹
۵. حقّ اليقين، ۵۶۱؛ پيام قرآن، ۶/ ۱۹۲
۶. بحار الانوار،ج۸،ص۶۶    


منبع

[ویرایش]

پژوهشکده تحقیقات اسلامی،فرهنگ شیعه،ص۳۱۹جعبه ابزار