ضمان غرامت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمان به مثل یا قیمت را ضمان غرامت (ضمان بدل؛ ضمان واقعی) گویند.


تعریف اصطلاحی

[ویرایش]

ضمان غرامت، در برابر ضمان مسمّی عبارت است از ضمان به بدل؛ اعم از مثل و قیمت مال تلف شده یا در حکم تلف. بدل در این قسم (حکم تلف) بدل حیلوله نامیده می‌شود؛ چنان که به قسم نخست (تلف شده) بدل تالف گویند.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۶، برگرفته از مقاله «ضمان غرامت».    جعبه ابزار