ضمیر منفصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمیر منفصل، ضمیر مستقل و غیر متصل به اسم، فعل یا حرف را ضمیر متصل گویند.


انواع ضمیر

[ویرایش]

ضمیر، یا متصل است یا منفصل.

← تعریف


ضمیر منفصل آن است که بتواند مبتدا واقع شود؛ یعنی کلام با آن آغاز شود و پس از «الا» نیز قرار می‌گیرد؛ مانند «هو» در: (وهو العلیم القدیر)؛ «و او دانای توانا است» و «ایاه» در (وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه).

جایگاه این ضمیر

[ویرایش]

ضمیر منفصل گاهی ضمیر شان و قصه و گاهی ضمیر فصل قرار می‌گیرد.
[۳] بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۶۹۳.
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۲۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ضمیر فصل؛
ضمیر شان؛
ضمیر قصه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. روم/سوره۳۰، آیه۵۴.    .
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۳.    .
۳. بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۶۹۳.
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۲۹.
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص(۳۳۹-۳۴۱).    
۶. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۳۳۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضمیر منفصل».    جعبه ابزار