عرنین (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعِرنين: بالاى بينى به سمت ابروها كه مركز حس بويايى است.[۱]    
از آن به مناسبت در باب طهارت نام برده‌اند.
در تيمّم، زدن كف دو دست بر زمين و سپس مسح پيشانى و دو طرف آن از محل رويش مو تا ابروها و عرنين واجب است [۲]    .
[۳]     مجمع البحرين، واژه «عرن» .
[۴]     الحدائق الناضرة، ج۴، ص۳۴۲؛ مستند الشيعة، ج۳، ص۴۴۲.جعبه ابزار