فضیلت بسمله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر فضیلت بسمله روایات بسیاری وارد شده است.


با کرامت‌ترین آیه

[ویرایش]

در برخی از این‌ روایات بسمله با کرامت‌ترین و بزرگ‌ترین آیه قرآن و اسمی از اسماء اللّه شمرده شده است
[۳] المستدرک، ج‌۱، ص‌۵۵۲‌.
[۵] بحارالانوار، ج‌۹، ص‌۲۲۲.
[۶] بحارالانوار، ج‌۹، ص۲۲۵.
که نزدیکی آن به اسم اعظم به سان نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی آن
[۸] تهذیب، ج‌۲، ص‌۳۱۲.
و کتابت زیبای آن برای تعظیم خداوند ، موجب غفران و بخشش است.
[۹] تفسیر قرطبی، ج‌۱، ص‌۶۵‌.


آزادی از آتش

[ویرایش]

بر پایه برخی روایات زمانی که معلم به کودکی بگوید: بگو: «بسم‌اللّه الرحمن الرحیم» و او آن را بگوید، برای معلم و کودک و پدر و مادر وی برائت و آزادی از آتش دوزخ نوشته می‌شود.
[۱۱] مجمع البیان، ج‌۱، ص‌۹۰.


بسمله در آغاز هر کار

[ویرایش]

گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» در ابتدای هر امر کوچک و بزرگ
[۱۳] تفسیر منسوب به امام عسکری (علیه‌السلام)، ص‌۲۸.
و نوشتن آن در ابتدای هر نوشته ممدوح و پسندیده است، زیرا در فرهنگ اسلامی هر کار با اهمیتی اگر با «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آغاز نشود نافرجام و ناقص می‌ماند.

جایگاه

[ویرایش]

این ویژگیهای قرآنی و تأکیدهای روایی در مجموع جایگاهی ممتاز و در خور برای بسمله در فرهنگ و آداب مردم رقم زده است، به گونه‌ای که «بِسمِ اللّهِ الرَحمنِ الرَحیمِ» از حیث دلالت بر اسلام ، جایگاهی بعد از شهادتین دارد و از شعارهای مخصوص مسلمانان است که کارهای خود را با آن آغاز می‌کنند.
[۱۶] الکاشف، ج‌۱، ص‌۲۴.


فهرست منابع

[ویرایش]

آشنائی با قرآن؛ الاتقان فی علوم القرآن؛ اسباب النزول، واحدی؛ بحارالانوار؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ البیان فی عدّ آی القرآن؛ بیان المعانی؛ تاج‌العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ ترجمه از عربی به فارسی؛ تاریخ الامم و‌الملوک، طبری؛ تاریخ قرآن؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ تحریرالوسیله؛ تفسیر آیات الاحکام؛ تفسیر سوره حمد؛ تفسیر‌العیاشی؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن‌کثیر؛ تفسیر القرآن الکریم، سیدمصطفی خمینی؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکاشف؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر المراغی؛ تفسیر المنار؛ التفسیر‌المنسوب الی الامام العسکری (علیه‌السلام)؛ تفسیر منهج‌الصادقین؛ تفسیر نورالثقلین؛ توضیح المسائل مراجع؛ تهذیب الاحکام؛ جامع احادیث‌الشیعة فی احکام الشریعه؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ سنن ابی داود؛ السنن الکبری؛ سیرة النبویه، ابن‌هشام؛ العروة‌الوثقی؛ علوم‌الحدیث (مجله)؛ عون المعبود شرح سنن ابی داود؛ عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)؛ الفتوحات المکیه؛ فرهنگ‌فارسی؛ الفقه علی المذاهب الخمسه؛ الفواتح‌الالهیه؛ الکافی؛ کتاب الخلاف؛ الکشاف؛ کشف‌الاسرار و عدة الابرار؛ الکشف عن وجوه القراءات السبع عللها و حججها؛ لسان‌العرب؛ لطائف الاشارات؛ لغت‌نامه؛ المبسوط؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المزهر‌فی علوم اللغة و انواعها؛ المستدرک علی الصحیحین؛ مستمسک‌العروة الوثقی؛ مستند‌العروة الوثقی؛ مسند احمد‌بن حنبل؛ المغنی و‌الشرح الکبیر؛ المنجد فی اللغه؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ النشر فی القراءات العشر؛ النکت و‌العیون، ماوردی؛ وسائل‌الشیعه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص‌۲۱‌-۲۲.    
۲. نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۸‌.    
۳. المستدرک، ج‌۱، ص‌۵۵۲‌.
۴. تفسیر ابن‌کثیر، ج‌۱، ص‌۱۸.    
۵. بحارالانوار، ج‌۹، ص‌۲۲۲.
۶. بحارالانوار، ج‌۹، ص۲۲۵.
۷. تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص‌۲۱.    
۸. تهذیب، ج‌۲، ص‌۳۱۲.
۹. تفسیر قرطبی، ج‌۱، ص‌۶۵‌.
۱۰. الدرالمنثور، ج‌۱، ص‌۲۶‌-۲۷.    
۱۱. مجمع البیان، ج‌۱، ص‌۹۰.
۱۲. الدر المنثور، ج‌۱، ص۲۶.    
۱۳. تفسیر منسوب به امام عسکری (علیه‌السلام)، ص‌۲۸.
۱۴. الدرالمنثور، ج‌۱، ص‌۲۱.    
۱۵. وسائل الشیعه، ج‌۷، ص‌۱۷۰.    
۱۶. الکاشف، ج‌۱، ص‌۲۴.


منبع

[ویرایش]

دائرة‌المعارف قرآن کریم، مقاله بسمله.    جعبه ابزار