مجعول تبعی خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیء جعل شده به تبع مجعول دیگر است.


تعریف

[ویرایش]

مجعول تبعی، مجعولی است که جعل، به طور مستقیم به آن تعلق نگرفته، بلکه به تبع مجعول دیگری جعل شده است، مانند: شرط بودن وضو برای نماز و یا جزء بودن سوره برای آن. و این بنابر مبنایی است که جعل همه احکام وضعی را به تبع حکم تکلیفی می‌داند، و نیز طبق نظر کسانی مانند « شهید صدر » است که برخی از احکام وضعی را مجعول تبعی می‌دانند.
[۱] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۲.
[۲] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۳۶.
[۳] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۶۰۱.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۵، ص (۲۶۰-۲۵۸).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

واجب تبعی ؛
جعل تبعی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۱۲.
۲. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۳۶.
۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۲، ص۶۰۱.
۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۵، ص (۲۶۰-۲۵۸).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مجعول تبعی».جعبه ابزار