نجعة المرتاد (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدو رساله یا کتاب «نجعة المرتاد» تالیف آیة الله شیخ محمد رضا نجفی و رسایل فقهی ۱ و ۲ از جناب حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی از رسایل و کتب فقهی می‌باشند که در نرم افزار میراث حوزه اصفهان گردآوری شده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«میراث حوزه اصفهان- دفتر اول» کاری است از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان که در آن آثاری از علمای اصفهان گردآوری شده است. این آثار در موضوعات فقه و کلام اسلامی نوشته شده است.

ساختار

[ویرایش]

در رسایل فقهی سید محمد باقر شفتی، سؤالاتی در زمینه طلاق و احکام آنها مطرح شده که پاسخ آنها به صورت مستدل آمده است. سؤال‌ها به صورت فارسی و جواب آنها به صورت عربی ذکر شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

در رسایل فقهی سید محمد باقر شفتی ابتدا شرح حال کوتاهی از مقام علمی و آثار ایشان ذکر شده و سپس سؤالی در زمینه طلاق رجعی و احکام آن مانند حق رجوع، نفقه زن در ایام عده ، کیفیت رجوع در ایام عده و انقضای آن و اتخاذ زوجه دیگر در ایام عده زن اول مطرح شده و پاسخ مشروح و مستدل آن و نیز شقوق مختلف مسئله در مورد طلاق رجعی و فروع فقهی آن بیان گردیده است. نگارنده با استدلال به آیات و روایات به بحث در باره شروط طلاق رجعی و احکام آن پرداخته است.
در رسایل فقهی ۲ سؤالی در مورد شرایط ازدواج با خواهر زنی که طلاق خلع گرفته است مطرح شده و ادله فقهی مربوط به احکام طلاق خلع و فروع دیگر مربوط به طلاق بیان شده است. در این قسمت نیز نگارنده با استدلال به آیات و روایات و اقوال فقها به تحلیل و بررسی فقهی مباحث فوق پرداخته است.
در رساله بعدی تحت عنوان «نجعة المرتاد» تالیف شیخ محمد رضا نجفی ابتدا شرحی کوتاه از زندگانی و مقام علمی ایشان صورت گرفته و سپس احکام و فروع فقهی و مقدمات نماز بیان گردیده است. در مقصد اول مقدمات شش گانه نماز و اعداد نمازهای واجب ، اوقات نمازهای یومیه و نوافل و برخی دیگر از احکام به تجزیه و تحلیل فقهی گذارده می‌شود، سپس ادله آنها تبیین می‌گردد.
[۱] نجعة المرتاد، شیخ محمدرضا نجفی، ص۳۳۳.
در احکام مربوط به نماز، کیفیت اقامه نوافل و وقت آنها به ویژه نماز شب و نماز غفیله اشاره شده و احکام مربوط به نماز مسافر و شروط در قصر نماز (شکسته شدن نماز) با استفاده از روایات بررسی گردیده است. در مورد اوقات نماز نیز به اوقات نمازهای یومیه و نمازهای نافله اشاره شده و کیفیت شناخت وقت نماز و دخول در وقت و پایان یافتن وقت نماز کنکاش صورت گرفته است. بررسی موانع نماز از قبیل جنابت ، حیض ، عدم تکلیف، اغما، احکام نماز قضا ، احکام مربوط به تکبیره الاحرام ، نیت ، قیام، قرائت ، رکوع ، سجود، تشهد ، سلام، احکام نماز جمعه و جماعت و ترتیب در نماز از دیگر مباحث مطرح شده در این رساله است که با استفاده از قواعد فقهی و اصولی و روایات به تحلیل آنها پرداخته شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجعة المرتاد، شیخ محمدرضا نجفی، ص۳۳۳.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار