هزار و یک نکته‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«هزار و یک نکته»، کتابی است کشکول گونه، مشحون از مطالب گوناگون قرآنی، عرفانی، فلسفی، فقهی، ریاضی، هیوی و... که استاد حسن زاده ، آنها را در طول سی سال ، نکته نکته، گرد آورده و به صورت مجموعه‌ای دل پذیر، به زبان فارسی ، به پیشگاه دانش پژوهان محقق، تقدیم کرده است.


ساختار

[ویرایش]

کتاب، فاقد باب بندی و فصل بندی است و نکات مختلف آن، تنها به ترتیب شماره، در پی هم ذکر شده‌اند.
[۱] هزار و یک نکته‌، حسن زاده آملی، ص۳-۸۴۱.


گزارش محتوا

[ویرایش]

نکته‌ها، در طول و قصر با یک دیگر متفاوتند؛ گاهی برخی از آنها، خود، رساله‌ای است مستقل (مانند نکته سیزدهم که در باره تجدد امثال است یا نکته یکم که در مورد لیلة القدر و مراتب و مظاهر آن می‌باشد) و برخی دیگر کوتاه و در یک سطر یا سطوری چند (مانند: نفس ، در این نشئه، صورت هیولی و در آن نشئه، هیولای صور غیر متناهیه است؛ معجزه هر نبی، مشابه صفتی آمد که بر قوم آن نبی غالب بود تا به واسطه کمال آن قوم، در آن صفت ، ذوق اعجاز را دریافتند و به یقین دانستند که از طوق بشری خارج است.)
استاد حسن زاده، خود، در مقدمه کوتاهی که بر کتاب نگاشته، در وصف هزار و یک نکته، چنین آورده است: «هزار و یک نکته مادبه‌ای مشحون به الوان اطعمه معنوی است که هر نفس مستعد، به اقتضای خویش، از آن اغتذا می‌نماید.
هزار و یک نکته، هزار و یک مطلب علمی عالی و متعالی متنوع است که تا کنون قریب به سی سال، نکته نکته، از الهامات مستفاد و محفوظ از محضر انور مشایخ عظام رضوان الله تعالی علیهم و از برکات تدریس و تحقیق و افاضات تالیف و تصنیف و اشراقات نظر و تفکیر، تدوین و تنظیم شده است.
هزار و یک نکته، عبارتند از تفسیر آیاتی از قرآن مجید و تبیین حقایقی مستفاد از ذخایر موروث جوامع ماثور از عترت خاتم و تقریر دقایقی از لطایف عرفانی و تحریر لطایفی از دقایق حکمت متعالی و... هزار و یک نکته، هزار و یک اصل فصل است که نه هزل و مطایبه را به حریم آن راه است و نه مزاح و افسانه را در حرم آن بار».

وضعیت کتاب

[ویرایش]

کتاب یاد شده، برای اولین بار توسط مرکز نشر فرهنگی رجاء، در تابستان ۱۳۶۴ ش، در دو مجلد به طبع رسید و بعد از آن نیز مکرر به طبع رسیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هزار و یک نکته‌، حسن زاده آملی، ص۳-۸۴۱.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار مجموعه آثار علامه حسن‌زاده آملی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار