هوشیاری پادشاه مصر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپادشاه مصر به تایید آیات قرآن از هوشیاری خاصی برخوردار بود که به محض احساس خطر و ایجاد تنگ ناهای اقتصادی کسی چون یوسف را امین اقتصادی حکومت ساخت.


هوشیاری پادشاه

[ویرایش]

پادشاه مصر در عصر یوسف علیه السلام، فردی برخوردار از فراست، حکمت و تدبیر بود.
وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین.
پادشاه گفت: او را نزد من بیاورید تا همنشین خاص خود گردانم. و چون با او سخن گفت، گفت: تو از امروز نزد ما صاحب مکانت و امین هستی

← عکس العمل پادشاه در برابر توانایی یوسف


بر پادشاه معلوم شد این زندانی بی گناه کانونی است از علم و آگاهی و هوشیاری، و استعداد مدیریت در یک سطح بسیار عالی، چرا که در ضمن تعبیر خواب" ملک" (سلطان مصر) راه نجات از مشکلات پیچیده اقتصادی آینده را نیز به آنها نشان داده است.
در دنبال این ماجرا، قرآن گوید:
" ملک دستور داد او را نزد من آورید، تا او را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم" و از علم و دانش و مدیریت او برای حل مشکلاتم کمک گیرم (و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی).

← چرایی استخدام یوسف


اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه چگونه، سلطان جبار مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می‌دانست یوسف در مسیر خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمی دارد، بلکه به عکس مزاحم مظالم او است.
پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته چندان مشکل نیست، و آن اینکه گاهی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی چنانست که پایه‌های حکومت خود کامگان را از اساس می‌لرزاند آن چنان که همه چیز خود را در خطر می‌بینند، در اینگونه موارد برای رهایی خویشتن از مهلکه حتی حاضرند از یک حکومت عادلانه مردمی استقبال کنند، تا خود را نجات دهند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۵۴..    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۰، ص:۴    
۳. تتفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۰، ص:۹    


منبع

[ویرایش]

قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «قوانین جزایی پادشاه مصر (قرآن)».    جعبه ابزار