وعده امامت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن به مستضعفان و خاندان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وعده امامت داده است.


وعده امامت به مستضعفان

[ویرایش]

این آیه درباره وعده الهی مبنی بر به امامت رساندن مستضعفان بنی اسرائیل است:
ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طـائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحی نساءهم انه کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الورثین. قصص
فرعون در زمین برتری جویی کرد، و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می‌داشت او به یقین از مفسدان بود! ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!
فرعون می‌خواست بنی اسرائیل را تار و مار کند و قدرت و شوکتشان را درهم بشکند، اما ما می‌خواستیم آنها قوی و پیروز شوند.
او می‌خواست حکومت تا ابد در دست مستکبران باشد اما ما اراده کرده بودیم که حکومت را به مستضعفان بسپاریم! و سرانجام چنین شد.
در این دو آیه خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته و پنج امر را در این زمینه بیان می‌کند که با هم پیوند و ارتباط نزدیک دارند.
نخست اینکه ما می‌خواهیم آنها را مشمول نعمت‌های خود کنیم (و نرید ان نمن...) . دیگر اینکه ما می‌خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم (نجعلهم ائمة).
سوم اینکه ما می‌خواهیم آنها را وارثان حکومت جباران قرار دهیم (و نجعلهم الوارثین). چهارم اینکه ما حکومت قوی و پا بر جا به آنها می‌دهیم (و نمکن لهم فی الارض).
و بالآخره پنجم اینکه آنچه را دشمنانشان از آن بیم داشتند و تمام نیروهای خود را بر ضد آن بسیج کرده بودند به آنها نشان دهیم (و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون).

وعده امامت به خاندان پیامبر

[ویرایش]

خداوند به خاندان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وعده امامت در زمین داده است:
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الورثین.
طبق روایات متعدد، آیه یاد شده بر اهل‌بیت علیهم‌السّلام منطبق شده است.
در روایت صحیح از امام علی علیه‌السّلام نقل شده است که: سوگند بخدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را هستی بخشید که دنیا بعد از آنکه در مقابل ما چموشی و سرکشی کرده است همچون شتر بد خلق که به فرزند خود محبت می‌کند، بسوی ما روی می‌آورد و در برابر ما رام می‌شود. سپس همین آیه را تلاوت فرمود.
در روایت دیگر است که امام باقر علیه‌السّلام نظر به فرزندش امام صادق علیه‌السّلام افکند و فرمود: بخدا سوگند، این از همان کسانی است که خدا در باره‌شان فرموده است: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا..».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۴.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۵.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم، ج۱۶، ص۱۵.    
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۵.    
۵. نورالثقلین، حویزی، ذیل آیه.    
۶. المیزان، طباطبایی، ذیل آیه.    
۷. مجمع البیان، طبرسی، ج، ص۴۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده امامت».    جعبه ابزار