وقایع کربلا در الکامل فی التاریخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب الکامل فی التاریخ اثر عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم، معروف به «ابن اثیر» (۶۳۰ق) می‌باشد.


تاریخ نگارش

[ویرایش]

ابن اثیر، سه قرن پس از طبری، کتاب الکامل فی التاریخ را نگاشت. بیشترین گزارش‌های تاریخی او درباره سه قرن اول، برگرفته از تاریخ طبری است.
[۱] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۳۲، تحقیق مکتب التراث.
او در حوادث سال‌های ۶۰ و ۶۱ قمری گزارش مقتل امام حسین (علیه‌السّلام) را از گزارش‌های طبری گرفته و به اختصار با حذف اسناد نگاشته است.
[۲] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۲۹_ ۵۸۲.
البته او، چنان که در مقدمه کتابش یادآور شده،
[۳] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۳۲.
برخی از گزارش‌ها را لابه لا (مانند نقل دو بیت از عمر سعد: ااترک ملک الری والری رغبة....)
[۴] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۵۶.
یا در پایان گزارش مقتل امام حسین، بر گزارش طبری افزوده است. (همانند نقل دو خبر درباره شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) از ابن عباس و‌ ام سلمه)
[۵] ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۸۲.


وقابه کربلا در اسدالغابه

[ویرایش]

ابن اثیر همچنین در اثر دیگرش به نام اسد الغابه فی معرفة الصحابه پنج صفحه از اثر خود را به اخباری درباره تاریخ ولادت، شهادت و برخی از مناقب امام حسین (علیه‌السّلام) و شرح مختصری از قیام حضرت اختصاص داده است. وی درباره قاتل امام حسین (علیه‌السّلام) پس از نقل چند قول، می‌گوید: صحیح آن است که سنان بن انس، حسین بن علی را کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۳۲، تحقیق مکتب التراث.
۲. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۲۹_ ۵۸۲.
۳. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۳۲.
۴. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۵۶.
۵. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۸۲.
۶. ابن اثیر، اسد الغابه فی معرفة الصحابه، ج۱، ص۴۹۵ ۵۰۰.    
۷. ابن اثیر، اسد الغابه فی معرفة الصحابه، ج۱، ص۴۹۸.    


منبع

[ویرایش]

پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۹۴_۹۵.جعبه ابزار