پیشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و
ابروابرو دو نوع معنا شده است: ۱
گفته می شوداز آن در بابهای ، و
حجحج یکی از فروع دین است
سخن رفته است.


احکام پیشانی در باب طهارتاز واجبات
تیمّمتيمم از مطهرات است ==مواردي كه بايد تيمم كرد== دستور داده شده كه هنگام عدم امكان غسل يا وضو با آب، با خاك تیمم كرده بر صورت و دستهايش بكشد، با اين كار يعنى ماليدن خاك به صورت و دستها كه از اعضاى رئيسه و اصلى بدن هستند در واقع انسان خود را در مقابل خدا به نوعى حقارت و ذلّت مى‏كشاند در اين هنگام بايد توجه داشته باشى كه روح و قلبت را اگر نتوانستى با اخلاق حمیده و اوصاف جميله از رذائل اخلاقى پاك كنى بايد او را خرد و حقير و با تازيانه ذلت و خوارى سيرابش كنى، باشد كه مولاى رحيم و آقاى كريمت به آن قلب شكسته نظرى كند و با پرتوى از نور درخشانش به او حيات بخشد، زيرا همچنانكه در حديث آمده خدا را بايد در قلوب شكسته يافت در حدیث قدسی است كه چون حضرت موسی عليه السّلام از خدا پرسيد در كجا بيشتر مى‏توان تو را يافت؟ فرمود:انّى عند القلوب المنكسرة و القبور المندرسةيعنى من در دلهاى شكسته و نزد قبرهاى كهنه‏ام، منظور اين است كه دعا با دل شكسته و در قبرستان بيشتر اجابت مى‏شود
مسح پیشانی است. در وجوب مسح دو طرف آن یعنی جبینین اختلاف است.
[۲] مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.

مالیدن کافور به پیشانی
میّتمیت که در فارسی به ان مرده یا درگذشته گفته می شود به کسی اطلاق می شود که با خروج و مفارقت روح از کالبد وی ، فعالیت‌‌های قلبی و عروقی او متوقف شده و اعمال مغزی وی بدون بازگشت از بین رفته باشد که این پدیده‌ آثاری حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است. هنگام
حنوطکافور، که به بدن میت مالیده می‏شود
مواضع هفتگانه میّت، است از پیشانی وی آغاز شود و در صورت کافی نبودن کافور برای همه مواضع، پیشانی مقدّم می‏شود.
[۳] العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۳-۴۱۴.
[۴] العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۶.


احکام پیشانی در نمازپیشانی از مواضع هفتگانه‏ای است که هنگام
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است بر
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
قرار گیرد. برخی گفته‏اند:
در
سجده شکرسجده شکر از سجده‏هاى مستحب است که برای ادای شکر بجا آوره می‌شود
مستحب است دو طرف پیشانی نیز بر زمین گذاشته شود .

احکام پیشانی در حجاست هنگام ملاقات، صورت یا پیشانی یکدیگر را ببوسند.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۵،ص۱۹۵-۱۹۹.    
۲. مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.
۳. العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۳-۴۱۴.
۴. العروة الوثقی ج۱ ،ص۴۱۶.
۵. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۳۵-۱۳۶.    
۶. . الحدائق الناضرة ج۸،ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۲،ص۲۳۳.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۳۰۰.    جعبه ابزار