کشف حجاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی از قرآن در باره کسانی که مجاز به کشف حجاب بوده و یا در تاریخ امتهای پیشین کشف حجاب نموده اند می باشد.


رعایت تقوا برای محارم

[ویرایش]

لزوم رعایت تقوا، هنگام کشف حجاب، نزد افراد مجاز ضروری است.
لا جناح علیهن فی ءابائهن ولا ابنائهن ولا اخونهن ولا ابناء اخونهن ولا ابناء اخوتهن ولا نسائهن ولا ما ملکت‌ایمـنهن واتقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. بر آنان پیامبر     گناهى نيست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خويش (كه بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگيرند) و تقواى الهى را پيشه كنيد كه خداوند نسبت به هر چيزى شاهد و آگاه است.
نقل كلام از غيبت به خطاب، دلالت دارد بر شدّت بخشيدن و تأكيد بر امرى كه به آنها شده است از حجاب داشتن و پوشاندن خود، يعنى راه تقوى و خداترسى را در آنچه به شما دستور داده شده است پيش گيريد و در آن كاملا احتياط كنيد. ترجمه
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيداً و خداوند بر هر چيزى از پنهان و آشكار و ظاهر و باطن حجاب گواه و آگاه است و هيچ يك از اين حالتها در علم او تفاوتى ندارد جوامع الجامع، ج‌۵، ص: ۱۴۹

کشف حجاب ملکه سبا

[ویرایش]

کشف حجاب پا از سوی ملکه سبا، هنگام ورود به کاخ سلیمان علیه السلام، برای عبور از آبگینه‌های آب نما بود.
قیل لها ادخلی الصرح فلما راته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها... به او گفته شد: «داخل حیاط (قصر) شو! » هنگامی که نظر به آن افکند، پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از آب بگذرد اما سلیمان ) گفت: « (این آب نیست،) بلکه قصری است از بلور صاف! » (ملکه سبا) گفت: «پروردگارا! من به خود ستم کردم و (اینک) با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم! »
ماجرای داخل شدن ملکه سبا در قصر مخصوص سلیمان است.
سلیمان دستور داده بود، صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند و در زیر آن، آب جاری قرار دهند.
هنگامی که ملکه سبا به آنجا رسید" به او گفته شد داخل حیاط قصر شو" (ادخلی الصرح).
ملکه آن صحنه را که دید، گمان کرد نهر آبی است، ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آن آب بگذرد (در حالی که سخت در تعجب فرو رفته بود که نهر آب در اینجا چه می‌کند؟) (ما راته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها).
اما" سلیمان به او گفت: که حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده" (این آب نیست که بخواهد پا را برهنه کند و از آن بگذرد) (انه صرح ممرد من قواریر).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۵.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۴۴.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۴۸۱.    


منبع

[ویرایش]فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کشف حجاب (قرآن)».    


رده‌های این صفحه : حجاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار