کوردلی بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی اسرائیل، مردمی بودند که نسبت به دین فاقد بصیرت و بینایی بودند و نشانه آن پندار مصونیت از عذاب الهی، آنها بود.


پندار غلط بنی اسرائیل

[ویرایش]


← فاقد بصیرت


بسیاری از بنی اسرائیل، فاقد بصیرت و بینایی دینی بودند.
لقد اخذنا میثـق بنی اسرءیل... «ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم.....» وحسبوا الاتکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله علیهم ثم عموا وصموا کثیر منهم... «گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود! از این رو (از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق،) نابینا و کر شدند سپس (بیدار گشتند، و) خداوند توبه آنها را پذیرفت، دیگربار (در خواب غفلت فرو رفتند، و) بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند، به آنچه انجام می‌ دهند، بیناست.»

←← تفکرات غلط


" و حسبوا الا تکون فتنة فعموا و صموا... " این آیه متمم آیه قبلی است. " حسبان" به معنای پندار است و (فتنه) به معنای امتحانی است که شخص بی خبر را مغرور سازد، و به معنی مطلق شر و بلا هم هست و" عمی" در اینجا عبارتست از نداشتن چشم حق بین، و تمیز ندادن میان خیر و شر و" صمم" به معنای کری است، و مراد از آن در اینجا نشنیدن پند و موعظه و بی اعتنایی به نصیحت است، و این" عمی" و" صمم" (کوری و کری) هر دو معلولند برای همان پندار غلطشان که خیال می‌ کردند فتنه و امتحانی در کار نیست، و ظاهر سیاق آیه اینست که" حسبان" هم که علت کری و کوریشان بود، خود معلول علتی دیگر است، و آن اینست که آنها برای خود فضیلت و کرامتی می‌ پنداشتند، و آن فضیلت این بود که می‌ گفتند ما از شاخه ‌های شجره یعقوب هستیم، و می‌ گفتند ما پسران خدا و دوستان اوییم، و چون چنین فضائلی را دارا هستیم پس عذابی برای ما نیست، اگر چه به هر عمل زشت و معصیتی آلوده باشیم، بنا بر این معنای آیه (و خدا داناتر است) چنین می‌ شود: اهل کتاب به خاطر عقیده ‌هایی که در‌باره خود داشتند و خیال می‌ کرده‌اند که صرف یهودی بودن ایشان را از فتنه و بلا نگاه می‌ دارد از این رو به همین پندار غلط کور و کر شدند، و کارشان بجایی رسید که دیگر نمی توانستند حق را ببینند، و یا از شنیدن مطالب حق و نافع انبیا و دعوتشان بسوی حق برخوردار شوند.

← پندار مصونیت


پندار مصونیت از عذاب الهی، نشانه فقدان بصیرت دینی بنی اسرائیل بود.
و لقد اخذ میثـق بنی اسرائیل... «ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم.....» وحسبوا الاتکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله علیهم ثم عموا وصموا کثیر منهم والله بصیر بما یعملون. «گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود! از این رو (از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق،) نابینا و کر شدند سپس (بیدار گشتند، و) خداوند توبه آنها را پذیرفت، دیگربار (در خواب غفلت فرو رفتند، و) بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند، به آنچه انجام می‌ دهند، بیناست.» («فتنه» به معنای عذاب و عقوبت است.)

←← پندار غلط


در این آیه اشاره به غرور نابجای آنها در برابر اینهمه طغیان و جنایات کرده می‌ فرماید: " با این حال آنها گمان می‌ کردند که بلا و مجازاتی دامانشان را نخواهد گرفت" و همانطور که در آیات دیگر تصریح شده، خود را یک نژاد برتر می‌ پنداشتند و به عنوان فرزندان خدا از خود یاد می‌ کردند! (و حسبوا الا تکون فتنة).
سرانجام این غرور خطرناک و خود برتربینی همانند پرده‌ای بر چشم و گوش آنها افتاد و به خاطر آن" از دیدن آیات خدا نابینا و از شنیدن کلمات حق، کر شدند"! (فعموا و صموا).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۷۰.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۷۱.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۶، ص۹۸.    
۴. مفردات، راغب اصفهانی، ص۶۲۳، «فتن».    
۵. مائده/سوره۵، آیه۷۰.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۷۱.    
۷. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۵، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کوردلی بنی اسرائیل».    جعبه ابزار