آجن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب تغییر يافته به غير نجاست را آجِن می‌گویند و احکام آن در بابهای طهارت و اطعمه و اشربه به مناسبت آمده است.


آجن در فقه

[ویرایش]

در فقه به آبی آجن گفته می‌شود که برخی اوصاف يا هر سه وصف رنگ، بو و مزهآن با گذشت زمان يا عارضی ديگر جز نجاست تغيير کرده باشد. از آن به «آسن» نيز تعبير آورده شده است.

حکم آجن

[ویرایش]

آجن با دارا بودن وصف اطلاق، پاک و پاک کننده است؛ ولی با در اختيار داشتن آب پاک ديگری، نوشیدن آن ، و نیز وضو و غسل
[۵] مفاتيح الشرائع ج۱، ص۵۱.
[۶] مفاتيح الشرائع ج۱، ص۵۷.
با آن کراهت دارد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشارق الشموس ج۱، ص۱۸۵.    
۲. مشارق الشموس ج۱، ص۱۸۵.    
۳. المهذّب، ج۲، ص۴۳۱.    
۴. العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷۱.    
۵. مفاتيح الشرائع ج۱، ص۵۱.
۶. مفاتيح الشرائع ج۱، ص۵۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۱۲۲.    جعبه ابزار