آلوده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلوده یا کثیف به شیئ پلیدى گرفته اطلاق می شود.


تعریف آلوده

[ویرایش]

آلوده به شیئ کثیف و چیزی که به خود پلیدی گرفته است، گفته می شود.

اقسام اشیاء آلوده در فقه

[ویرایش]

مراد از آلوده، گاه چیزى است که با نجاسات برخورد کرده و نجس شده است و گاه چیزى است که با کثافات و آلودگى‏ها- که طبع آدمی از آن‏ها متنفر است- تماس پیدا کرده و کثیف شده است.

← محل بحث ما


در این جا، آلوده به معناى دوم مراد است یعنی اشیائی که با کثافات مورد تنفر طبع بشر تماس داشته است.

احکام آلوده در ابواب فقه

[ویرایش]

از آلوده، به مناسبت در باب‏هاى طهارت، صلات و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

← احکام آلوده در باب طهارت←← تطهیر با آب آلوده


وضو و غسل با آب آلوده و نوشیدن آن کراهت دارد.

←← جواز نبش قبر آلوده


از موارد جواز نبش قبر، آلوده شدن آن به کثافات است؛ به گونه‏اى که ماندن بر آن حالت موجب اهانت به میت شود.
[۱] کشف الغطاء ج۲، ص۲۹۸.


←← حکم آلوده کردن گورستان


به فتواى بسیارى از فقها کثیف کردن گورستان در صورتى که موجب هتک حرمت مردگان شود حرام است.
برخى نیز آن را مکروه دانسته‏اند.

← نماز خواندن در مکان آلوده


نمازگزاردن در جاهاى کثیف مکروه است.
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء ج۲، ص۲۹۸.
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۱۲۸.    
۳. کشف الغطاء ج۳، ص۸۷.
۴. العروة الوثقی ج۲، ص۳۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۵۷.    جعبه ابزار