آیات صبحی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده بر پیامبر را در بین طلوعین آیات صبحی گویند.


تعریف آیات صبحی

[ویرایش]

از امتیازات بزرگ قرآن نسبت به دیگر کتاب هاى آسمانى و غیر آن، دقت خاص مسلمانان در ثبت و ضبط زمان و مکان نزول آیات و دیگر جوانب آن به طور کامل و دقیق است، تا آن جا که لحظه نزول آیات نیز ثبت شده است، مثل آیاتى که بین لیل و نهار و در آن زمان خاص نزول مى یافت. آیاتى را که در فاصله زمانى بین طلوع فجر و طلوع آفتاب بر پیامبر اکرم (ص) نازل مى شد، " آیات صبح " و یا آیات بین لیل و نهار نامیده اند.
آیه ۶ سوره مائده که معروف به آیه تیمم است: "یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة..." ؛ و آیه ۱۲۸ سوره آل عمران: "لیس لک من الامر شى ء..." . آیات صبحى نام گرفته اند.

مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۸۵.
رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۱۷.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵،آیه۶    
۲. آل عمران/سوره۳،آیه۱۲۸    


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار