احمد فارس شدیاق‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد فارس شدیاق نویسنده کتاب الواسطة في معرفة أحوال مالطة در موضوع جغرافیای کشورها می باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«احمد فارس شدیاق»، ادیب لبنانی و از پیش گامان اولین روزنامه‌های عربی است. وی، در سال ۱۸۰۴ م، در عشقوت، از روستاهای حوالی بیروت لبنان متولد شد و در سال ۱۸۸۷ م، در استانبول، وفات یافت. او، در مدرسه «عین ورقه» تحصیل علم کرده است.

گرایش به اسلام

[ویرایش]

او، در ابتدا، مسیحی پروتستانی بود، اما بعد از سفرهایی که به مصر، مالت و تونس داشت، مسلمان شده و به آستانه قسطنطنیه رفت و در آن جا، نشریه ادواری معروف «الجوائب» را در ذی قعده ۱۲۷۶ ق، مطابق با ژوئن ۱۸۶۰ م، منتشر کرد که بدین وسیله، مورد حمایت کامل دولت ترک، قرار گرفت.

دفاع از آرمان

[ویرایش]

در این روزنامه که بنیان گذارش تازه به اسلام گرویده بود، از آرمان‌های اسلامی دفاع می‌شد. این نشریه، بزرگ‌ترین روزنامه عربی زبان قرن سیزدهم قمری یا نوزدهم میلادی به شمار می‌رود که در قاهره، بیروت، دمشق، عراق و غرب آفریقا توزیع می‌شده است. این نشریه، در حدود سال ۱۲۹۷ ق/ ۱۸۸۰ م به اوج اعتبار خویش دست یافت.

افول نشریه فارس

[ویرایش]

اما پس از مرگ احمد فارس، پسر او، سالم، نتوانست کیفیت آن را حفظ کند. از سال ۱۲۸۸ ق، تا ۱۲۹۸ ق/ ۱۸۷۱- ۱۸۸۱ م، شدیاق مقالات ادبی و تاریخی روزنامه اش را با عنوان «کنز الرقائب فی منتخبات الجوائب»، در هفت جلد، منتشر کرد که از اسناد بسیار مهم به شمار می‌رود.

شهرت در علوم لغوی

[ویرایش]

شدیاق، مدت زیادی را در اروپا به گشت و گذار پرداخت. او در مباحث لغوی و اسلوب ساده اش مشهور شد. برخی معتقدند که او اولین شخصی بود که در شرق، به ویژه در کشورهای عربی، از حقوق و آزادی‌های زن سخن گفت؛ حتی پیش از قاسم امین و کتاب‌هایی نیز در این زمینه نوشت.

آثار

[ویرایش]

۱. الجاسوس علی القاموس؛
۲. نقد کتاب «المحیط» فیروزآبادی؛
۳. الساق علی الساق فی ما هو الفاریاق؛
۴. غنیة الطالب و منیة الراغب؛
۵. الواسطة فی معرفة احوال مالطة و کشف المخبا عن فنون اورویة.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار