برزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرزه به زن بیرون رونده از خانه گفته می شود. از این عنوان، در باب لعان و قضاء سخن رفته است.


تعریف زن برزه

[ویرایش]

«برزه» به زنى اطلاق مى‌گردد که براى تأمین نیازهاى زندگى خود از منزل بیرون مى‌رود و چه بسا در این رابطه با مرد ان نیز مجالست و برخورد داشته باشد.اصطلاح مقابل آن «مخدره» است که جز براى امر ضروری بیرون نمى‌رود.


تفاوت حضور زن برزه با زن مخدّره در دادگاه

[ویرایش]

حکم زن برزه از جهت حضور در دادگاه، براى قسم خوردن در لعان و جز آن، حکم مرد است و اگر در شهرى دیگر ساکن باشد در صورت درخواست‌ خواهان، به شرط امنیت راه و وجود محرم یا فرد مورد اعتماد براى همراهى او در طول مسیر- مکلف به حضور مى‌شود؛ برخلاف زن «مخدره» که مکلف به خروج از منزل و حضور در دادگاه نمى‌شود، بلکه حاکم کسى را به منزل وى مى‌فرستد تا در آن‌ جا از او شهادت بگیرد یا بین او و طرف دعوا حکم کنند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط،ج ۸، ص ۱۵۶.    
۲. جواهر الکلام،ج ۴۰، ص ۱۳۷- ۱۳۸.    
۳. جواهر الکلام،ج ۳۴، ص ۶۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۹۹ - ۱۰۰‌.    جعبه ابزار