بلح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلح به ثمره ی درخت خرما که هنوز غوره و سبز رنگ است اطلاق مى‌گردداز این عنوان، به مناسبت در باب زکات یاد شده است.


احکام بلح

[ویرایش]


← زمان تعلق زکات


بنابر مشهور زمان تعلّق زکات به خرما وقتى است که خرما از مرحله ی غوره و سبز رنگى بگذرد و قرمز یا زرد شود که از آن به «تمر» یا مرحله ی «بدو صلاح» تعبیر مى‌شود.

← معامله بلح با تمر


بلح و تمر، دو جنس به شمار مى‌روند؛ از این‌رو فروش یکى در ازاى دیگرى به زیاده جایز است و ربا محسوب نمى‌شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۱۵، ص ۲۱۳ تا ۲۱۴    
۲. المبسوط،ج ۲، ص ۸۹    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۱۲۸ تا ۱۲۹‌    جعبه ابزار