به

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبِه: ميوه معروف.


جایگاه در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى حج، نکاح و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

در احرام حج

[ویرایش]

استشمام و خوردن ميوه‏هاى خوش‏بو همچون به در حال احرام جایز است؛ هرچند بهتر است از استشمام آن پرهيز شود.
[۲] كلمة التقوى ۳/ ۳۲۴


موارد مستحب

[ویرایش]

موارد زير مستحب است: خوردن به براى زن حامله
[۳] جامع عباسى/ ۳۰۴
و نيز براى شوهر قبل از آمیزش، چه آنكه موجب زيبا رويى و خوش طبعى مولود مى‏شود؛ برگزيدن چند نوع ميوه از جمله به براى خوردن از ميان ساير ميوه‏ها؛ ناشتا خوردن آن.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ۱۸/ ۳۲۷ ۳۲۸    
۲. كلمة التقوى ۳/ ۳۲۴
۳. جامع عباسى/ ۳۰۴
۴. وسائل الشیعة ۲۱/ ۴۰۲    
۵. وسائل الشیعة ۲۵/ ۱۴۵    
۶. وسائل الشیعة ۲۵/ ۱۶۹    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص ۱۴۹    جعبه ابزار