تصلیب محاربان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از انواع مجازات محاربان با
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
و
رسول«رسول» به ‌معنای فرستاده و پیامبر و پیام‌آور است
، به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
کشیدن آنهاست، و اگر قبل از گرفتاری در دام
قانونقانون در اصل کلمه‌ای است یونانی به معنی قاعده که وارد زبان عربی شده، معرّب گردیده و از عربی به فارسی راه یافته است
،
توبهپشیمانی و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن را توبه گویند و از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و حدود سخن رفته است
کنند مجازات از آنان رفع می‌شود.


صلیب کشیدن محاربان
← یکی از انواع مجازات


تصلیبتصلیب به معنای به صلیب کشیدن و از شیوه‌های باستانی اعدام می‌باشد
، یکی از انواع مجازات محاربان با
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
و
رسول«رسول» به ‌معنای فرستاده و پیامبر و پیام‌آور است
است.
انما جزؤا الذین یحاربون الله ورسوله... ان یقتلوا او یصلبوا... «کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به
جنگجنگ، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها و کشورها به انگیزه های مختلف؛ همین معنای تقریباً اصطلاحی است که در مقاله مفصّل حاضر مورد نظر است
برمی خیزند، و اقدام به در روی
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
می‌ کنند، (و با
تهدیدتهدید به معنی ترسانیدن کسی به وعده انجام دادن کاری علیه او یا متعلّقاتش است
، به
جانجان به معنای نَفْس (روح) هر موجود جاندار می باشد و از آن در بابهایى نظیر حج، جهاد، اطعمه و اشربه، حدود و قصاص سخن گفته‌اند
و
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
و ناموس مردم حمله می‌ برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از)
دستدست یکی از اعضای بدن است و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و
(راست) و پای (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود
تبعیدتبعيد(تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزهکار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه و يا محلّ اجراي حد که از آن در باب حدود سخن رفته است
گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در
آخرتآخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می‌آیند و برای همیشه در آن‌جا می‌زیند
، مجازات عظیمی دارند.»

←← شان نزول


در شان نزول این
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
چنین نقل کرده ‌اند که: جمعی از خدمت پیامبر آمدند و
مسلمانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
شدند اما
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
و هوای
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
به آنها نساخت،
رنگرنگ‏ مادّه رنگی و جامد آمیخته با روغن است
آنها زرد و بدنشان شد، پیامبر ص برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از
صحراصحرا، دشت و بیابان است
که شتران
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
را در آنجا به چرا می‌ بردند بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از
شیرشیر، مايعى است که از غدد پستانى انسان يا حيوان ماده ترشح مى‏کند
تازه شتران به حد کافی استفاده کنند، آنها چنین کردند و بهبودی یافتند اما به جای تشکر از پیامبر ص چوپانهای مسلمان را دست و
پاپا عضوی از بدن است که از بیخ ران تا سر پنجه‌ی پا- یعنی ران، زانو، ساق و قدم- را در بر می‌گیرد و گاه به قسمت زیرین یعنی قدم -که از مفصل ساق (مچ پا) تا سر پنجه‌ی انگشتان است- اطلاق می‌شود
بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکاة را غارت کرده و از
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
بیرون رفتند. پیامبر ص دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپانها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام یافت، یعنی
چشمچشم از اعضای بدن است که دارای قوه بینایی بوده , از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات سخن رفته است
آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانی نشوند، آیه فوق درباره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد.

← رفع تصلیب


تصلیب محاربان، در صورت
توبهپشیمانی و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن را توبه گویند و از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و حدود سخن رفته است
، قبل از گرفتاری در دام قانون، رفع می‌شود.
انما جزؤا الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلـف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. «کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌ کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌ برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند. • مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان، توبه کنند پس بدانید (خدا توبه آنها را می‌ پذیرد) خداوند آمرزنده و مهربان است.»

←← برداشته شدن حد


"الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم... " یعنی مگر آن محاربی که قبل از دستگیری توبه کرده باشد، و اما بعد از دستگیر شدن و قیام دو
شاهددر لغت به معنی حاضر باشد
بر اینکه او
شمشیرشمشير ابزارى تیز و برنده كه در قدیم بيشتر در جنگ به كار مى‏رفته است
کشیده، و یا کسی را کشته دیگر توبه حد شرعیش را بر نمی‌دارد، و اما اینکه فرمود: "فاعلموا ان الله غفور رحیم" کنایه است از برداشته شدن حد از آنان- در آن صورت که قبل از دستگیری توبه کرده باشد- پس در واقع این آیه از مواردی است که به غیر امر اخروی تعلق گرفته، (چون معنایش این است که چنین کسی در صورتی که توبه کند لازم نیست خود را به محکمه معرفی نموده، و اقرار به قتل کند، تا
حاکمبه انشاء کننده حکم حاکم می‌گویند
حکم اعدامش را صادر و اجراء کند، تا گناهش آمرزیده شود، بلکه همین که خود و خدا توبه کند حدش آمرزیده و یا ساقط می‌ شود).

←← تاثیر توبه در حق الله


(الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم). از این جمله استفاده می‌ شود که تنها در صورتی مجازات و
حدحدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است
از آنها برداشته می‌ شود که پیش از دستگیر شدن به میل و
ارادهخواستن و همّت و اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند، پس گویا که از همین الان به مقصد و مقصودش رسیده است
خود از این جنایت صرف نظر کنند و پشیمان گردند- البته نیاز به تذکر ندارد که توبه آنها سبب نمی‌ شود که اگر قتلی از آنها صادر شده یا مالی را به
سرقتدزدیدن مال کسی به صورت پنهانی و بدون رضایت را سرقت گویند
برده ‌اند مجازات آن را نبینند، تنها مجازات تهدید مردم با اسلحه برداشته خواهد شد. و به عبارت دیگر توبه او تنها تاثیر در ساقط شدن
حق اللهحق اللَّه، به حق ثابت براىخداوندگفته می شود
دارد و اما
حق الناسحق الناس، به حق ثابت براى دیگرى می‌باشد
بدون
رضایترضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع، نکاح و
صاحبان
حقحق در سه معنا استعمال شده است
، ساقط نخواهد شد.

پانویس


 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۴، ص۳۵۸.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۳۴.    
۵. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۵، ص۵۳۵.    
۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۴، ص۳۶۲.    


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصلیب محاربان».    جعبه ابزار