تصلیب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه دار آویختن
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
برای کشتن را تصلیب یا صلیب کشیدن می‌گویند.


صلیب کشیدنتصلیب به صلیب کشیدن، از «صلب» به معنای به دار آویختن
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
برای کشتن است. صلیب در اصل، چوبی است که شخص به آن آویخته می‌شود. در این مدخل از مشتقات واژه «صلب» استفاده شده است.

آثار تصلیبتصلیب محاربان خدا و رسول و تبهکاران، موجب خواری آنان در
دنیادنیا: جهان محسوس و مادّی، مقابل آخرت است
است.
انما جزؤا الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا... ذلک لهم خزی فی الدنیا... «کیفر آنها که با
خداآفرینندۀ جهان هستی را خدا گویند
و پیامبرش به
جنگجنگ، واژه ای پارسی و کهن و پر کاربرد به معنای هر گونه درگیری (ذهنی و لفظی و بدنی) افراد با خود یا با دیگران، خصوصاً به معنای زد و خورد خشن میان گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها و کشورها به انگیزه های مختلف؛ همین معنای تقریباً اصطلاحی است که در مقاله مفصّل حاضر مورد نظر است
برمی خیزند، و اقدام به در روی
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
می‌ کنند، (و با تهدید ، به
جانجان به معنای نَفْس (روح) هر موجود جاندار می باشد و از آن در بابهایى نظیر حج، جهاد، اطعمه و اشربه، حدود و قصاص سخن گفته‌اند
و
مالمال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است
و ناموس مردم حمله می‌ برند،) فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا (چهار
انگشتانگشت بعنی عضو معروف دست و پا واز آن در بابهای طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه، حدود، قصاص و دیات سخن رفته است
از) دست (راست) و پای (چپ) آنها، بعکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود
تبعیدتبعيد(تَغْريب؛ نَفي بَلَد) يعني بيرون کردن بزهکار از محلّ زندگي يا محلّ ارتکاب بزه و يا محلّ اجراي حد که از آن در باب حدود سخن رفته است
گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در
آخرتآخِرَتْ (آخره)، مؤنث «آخِر» بر وزن فاعله از ماده «ا خ ر» به معنی «پایان، پسین، قیامت یا دیگر»، عبارت از جهانی است که مردم پس از مردن، به آن در می‌آیند و برای همیشه در آن‌جا می‌زیند
، مجازات عظیمی دارند.»

← شان نزول


در شان نزول این
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
چنین نقل کرده ‌اند که: جمعی از خدمت
پیامبرپیامبر اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله می‌باشد و از وجود مبارک آن حضرت در بابهاى طهارت، صلاة، صوم، حج، نکاح وحدود سخن رفته است
آمدند و
مسلمانمسلمان کسی است که به دین اسلام باور دارد
شدند اما آب و هوای
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
به آنها نساخت،
رنگرنگ‏ مادّه رنگی و جامد آمیخته با روغن است
آنها زرد و بدنشان شد، پیامبر ص برای بهبودی آنها دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوایی از
صحراصحرا، دشت و بیابان است
که شتران
زکاتزکات صدقه مقدر به اصل شرع می باشد
را در آنجا به چرا می‌ بردند بروند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند، آنها چنین کردند و بهبودی یافتند اما به جای تشکر از پیامبر ص چوپان‌های مسلمان را
دستدست یکی از اعضای بدن است و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و
و
پاپا عضوی از بدن است که از بیخ ران تا سر پنجه‌ی پا- یعنی ران، زانو، ساق و قدم- را در بر می‌گیرد و گاه به قسمت زیرین یعنی قدم -که از مفصل ساق (مچ پا) تا سر پنجه‌ی انگشتان است- اطلاق می‌شود
بریده و چشمان آنها را از بین بردند و سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکاة را غارت کرده و از
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
بیرون رفتند. پیامبر ص دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپانها انجام داده بودند به عنوان مجازات درباره آنها انجام یافت، یعنی
چشمچشم از اعضای بدن است که دارای قوه بینایی بوده , از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات سخن رفته است
آنها را کور کردند و دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال ضد انسانی نشوند، آیه فوق درباره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد.

← کیفر افراد متجاوز


این
آیهنماز و آباد کردن مساجدخداوند در قرآن کریم حق آباد کردن مساجد را تنها به‌مومنین عطا نموده است، آنجا که فرمود: «انّما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصّلوة و آتی الزّکوة و لم یخش الاّ الله فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین؛ مساجد الهی را تنها کسی آباد می‌کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را بر پا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد، امید است چنین گروهی هدایت یابند»
در حقیقت بحثی را که در مورد
قتل نفسقتل نفس که در عصر حاضر و در قوانین جدید به‌ صورت جرم عمومی در آمده، از خطرناک‌ترین و بزرگ‌ترین جرائمی است که سابقه تاریخی آن از همه جرائم بیشتر بوده است
در سابق بیان شد تکمیل می‌ کند و جزای افراد متجاوزی را که اسلحه بروی مسلمانان می‌ کشند و با تهدید به
مرگمرگ یعنی انتقال از دنیا به آخرت
و حتی کشتن، اموالشان را به غارت می‌ برند، با شدت هر چه تمام تر بیان می‌ کند، و می‌ گوید: " کیفر کسانی که با خدا و پیامبر به جنگ بر می‌ خیزند و در روی
زمینزمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند
دست به می‌ زنند این است که یکی از چهار مجازات در مورد آنها اجراء شود: " نخست" اینکه کشته شوند، " دیگر" اینکه به دار آویخته شوند، " سوم" این که دست و پای آنها به طور مخالف (دست راست با پای چپ) بریده شود" چهارم" اینکه از زمینی که در آن زندگی دارند تبعید گردند".

← شدت در مجازات


کلمه "تقتیل" و "تصلیب" و "تقطیع" از باب تفعیل است و قتل و
صلبصلب یعنی به صلیب کشیدن ==معنای لغوی صلب== صَلَب در لغت یعنی دار زدن
و
قطعقطع، اعتقاد جازم نسبت به یک چیز است
، وقتی به باب تفعیل می‌ رود، شدت و یا زیادت در معنای آن کلمات را می‌ رساند، (و بنا بر این تقتیل و تصلیب و تقطیع به معنای کشتن و دار زدن و بریدن به شدت و یا به بسیاری است).

پانویس


 
۱. مفردات، راغب اصفهانی، ص۴۸۹، «صلب».    
۲. مائده/سوره۵، آیه۳۳.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۴، ص۳۵۸.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۴، ص۳۵۹.    
۵. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۵، ص۵۳۴.    


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصلیب».    جعبه ابزار