حمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمد،عنوان سوره فاتحة الکتاب واولین سوره قرآن می باشد.


تعریف حمد

[ویرایش]

حمد، سوره،(فاتحة الکتاب)، نخستین سوره قرآن کریم می باشد.

کاربرد حمد درفقه

[ویرایش]

از آن در باب طهارت و صلات سخن گفته‏اند.

← کاربردحمد در باب صلات


آموختن و درست خواندن سوره حمد و قرائت آن در رکعت اوّل و دوم نمازهاى واجب و مستحب، بر مکلف واجب است. نمازگزار در رکعت سوم و چهارم، بین خواندن حمد و تسبیحات اربع مخیر است. در اینکه افضل خواندن حمد است یا تسبیحات اربع، اختلاف است.
گفتن أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجِیمِ پیش از تلاوت حمد در رکعت اوّل نماز، مستحب
[۵] توضیح المسائل مراجع ۱ص ۵۵۹ م ۱۰۱۷.
و گفتن آمین در پایان آن در نماز، حرام و موجب بطلان آن است.
اکتفا به حمد در نافله‏اى که در آن قرائت سوره خاصى وارد نشده جایز است.
تلاوت سوره حمد در موارد بسیارى، از جمله تعقیب نمازهاى واجب،
[۸] مصباح الفقیه (ق) ۲ص ۳۹۸.
بر بالین بیمار، هنگام گذاشتن مرده در قبر و برداشتن تربت از حائر حسینى


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۳۰۰.    
۲. تذکرة الفقهاء ۳ص ۱۳۵.    
۳. جواهر الکلام ج۹،ص ۲۸۴- ۲۸۶    
۴. جواهر الکلام ج۹،ص۳۱۹- ۳۳۱.    
۵. توضیح المسائل مراجع ۱ص ۵۵۹ م ۱۰۱۷.
۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص ۲- ۱۱.    
۷. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۵۰۱.    
۸. مصباح الفقیه (ق) ۲ص ۳۹۸.
۹. العروة الوثقی‌ ج۲،ص ۱۷.    
۱۰. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۱۹.    
۱۱. وسائل الشیعة ج۱۴، ص ۵۳۰- ۵۳۱.    منبع

[ویرایش]


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۷۳.    جعبه ابزار