دمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدُمَل: به ضایعه ی سطحى پوست گفته می شود.


تعریف دمل

[ویرایش]

دمل به طور معمول ، برآمدگى سطحى اى است كه با تجمع ترشحات بدن، چرك یا خون در زیر پوست همراه است

کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان دمل، در باب هایى نظیر صلاة و حج ،سخن گفته‌اند.

احکام دمل

[ویرایش]


← خون دمل درنماز


خون دمل در بدن یا لباس نماز گزار وطواف كننده، همچون خون زخم، بخشوده و نماز گزاردن با آن صحیح است ؛ هرچند در اینكه مطلقا معفو است یا تنها در صورتى كه خون آن، جریان و ازاله ی آن مشقت داشته باشد، اختلاف است.

← دمل در وضو و غسل


۱)اگر بر دمل، جبیره باشد، براى وضو و غسل به احکام جبیره عمل مى‌شود.
[۲] الغایة القصوىٰ،ج ۱، ص ۱۴۵ تا ۱۴۶.
[۳] العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۴۳۶.


← دمل در سجده


۱)اگر دمل در پیشانى باشد؛ به گونه‌اى كه سجده كردن به طور متعارف بر پیشانى ممكن نباشد، باید محلّ سجده- مثلا زمین- را گود كند؛ به گونه‌اى كه دمل در گودى قرار گیرد، سپس جاى سالم پیشانى را بر زمین بگذارد.
۲)شكافتن دمل وبیرون آوردن خون آن در حال ضرورت براى مُحرم ،جایز است و کفاره ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۶، ص ۱۰۰ تا ۱۰۳.    
۲. الغایة القصوىٰ،ج ۱، ص ۱۴۵ تا ۱۴۶.
۳. العروة الوثقىٰ،ج ۱، ص ۴۳۶.
۴. جواهر الکلام،ج ۱۰، ص ۱۹۸.    
۵. جواهر الکلام،ج ۱۸، ص ۴۰۹ تا ۴۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۶۵۴    جعبه ابزار