ذوق عسیله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچشیدن لذّت آمیزش را ‌ذوق عُسَیلَه گویند. عنوان یاد شده در باب طلاق به کار رفته است.


ذوق عسیله در لغت و اصطلاح

[ویرایش]

عنوان یاد شده از روایات مربوط به حلال شدن زن سه طلاقه بر شوهر اوّل گرفته شده است. «عُسَیله» تصغیر «عَسَلَه» به معنای تکه‌ای از عسل است. بسیاری از لغویان و فقها تعبیر یاد شده را کنایه از چشیدن لذّت آمیزش دانسته‌اند.
برخی نیز عسیله را به نطفه معنا کرده و تعبیر را کنایه از چشیدن لذت انزال دانسته‌اند.

شرط تحقق ذوق عسیله

[ویرایش]

نزدیکی کردن مُحَلّل با زن سه طلاقه در قُبُل به اندازۀ ختنه‌گاه شرط حلال شدن زن بر شوهر اوّل است و آمیزش در دُبُر یا کمتر از ختنه‌گاه در قُبُل کفایت نمی‌کند. برخی در تحقق «ذوق عسیله» به صرف دخول به اندازۀ ختنه‌گاه- بویژه اگر عنوان یاد شده کنایه از چشیدن لذّت انزال باشد- خدشه کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «عسل» ج۱۱، ص۴۴۴.    
۲. مجمع البحرین، واژۀ «عسل» ج۳، ص۱۸۱.    
۳. العروة الوثقیٰ ج۵، ص۴۹۷.    
۴. ریاض المسائل ج۱۱، ص۱۰۱-۱۰۲.    
۵. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۶. جامع المدارک ج۴، ص۵۳۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۷۱۵.    جعبه ابزار