روستایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروستایی که از آن به مناسبت در باب و
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
، تحت عنوان «» سخن گفته‏اند.


معنی روستايیروستايی همان روستانشین می باشد.

احکام روستایی در فقه
← احکام روستایی در صلات


نماز جمعهنمازجمعه در زمان غیبت امام علیه السلام از نظر بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) واجب تخییری است، یعنی انسان مخیّر است که میان نماز ظهر یا نمازجمعه یکی را انتخاب کند
- بر فرض
وجوبوجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می‌باشد
آن- بر روستانشينان همچون شهر نشينان
واجبواجب در اصطلاح فقه اسلامی ، فعلی است که تارک آن در دنیا مستحق ذم و در آخرت مستحق عقاب باشد
است.
در صورت هم زمانی
عید فطراول ماه شوال را عید فطر می‌گویند که بنابر معنای عید، به معنای بازگشت به فطرت می‌باشد
يا با
جمعههفتمین و آخرین روز از ایام هفته روز جمعه می‌باشد که آداب و احکام خاصی دارد و از احکام و اعمال آن در باب‌هایى نظیر طهارت، صلات، نکاح، اطعمه و اشربه و قضاء سخن گفته‌اند
، حضور افراد در نماز عید بنابر مشهور کفايت از حضورشان در
نماز جمعهنمازجمعه در زمان غیبت امام علیه السلام از نظر بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) واجب تخییری است، یعنی انسان مخیّر است که میان نماز ظهر یا نمازجمعه یکی را انتخاب کند
می‏کند و در اين جهت بنابر قول مشهور فرقی ميان شهری و روستايی نيست؛ ليکن برخی آن را به روستايی اختصاص داده‏اند.

← احکام روستایی در نکاح


برخی ، نگاه کردن به بدن زنان روستايی را بدون قصد
ریبهشک و بیم افتادن به حرام در نگاه به نامحرم مطرح می شود، ریبه می گویند
و - به آن مقدار که
عادتعادت عبارت است از يك كيفيت راسخ در نفس يا هيأت مكتسبه كه به صاحب خود امكان مى‏دهد بعضى افعال را به سهولت ادا كند يا اثر بعضى عوامل خارجى را به آسانى تحمل كند
و
فرهنگبرای فرهنگ تعاریف مختلفی کرده‌اند، به طور کلی فرهنگ، عبارت است از عقیده، برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی
آنان بر نپوشاندن آن است- دانسته‏اند؛ ليکن بيشتر آن را مشکل دانسته و در آن توقف کرده‏اند.
[۴] مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۳۹-۴۱.


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۱۱ف ص۲۷۹.    
۲. جواهر الکلام ج۱۱، ۳۹۵-۳۹۶.    
۳. مستمسک العروة ج۱۴، ص۲۰-۲۱.    
۴. مبانی العروة (النکاح) ج۱، ص۳۹-۴۱.


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۹۴.    

جعبه ابزار