زنان و دختران در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن نام برخی از زنان و دختران یا صریح آمده و یا با اشاره بیاناتی دارد.


مریم

[ویرایش]

از بین زنان فقط حضرت مریم اسم او در قرآن آمده است اسم حضرت مریم (علیه‌السّلام) ۳۴ بار در قرآن آمده است.

مادر مریم

[ویرایش]

مادر مریم (همسر حضرت عمران): «اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی؛ یاد کن آن گاه که زن عمران گفت پروردگارا من عهد کردم فرزندی که در رحم دارم، از فرزندی او را در راه خدمت تو آزاد گردانم این عهد من را بپذیر.»

صفو

[ویرایش]

صفو دختر حضرت شعیب (زن موسی): «فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء؛ موسی دید که یکی از آن دو دختر با کمی حیا باز آمده.»
«قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین؛ شعیب گفت: من اراده آن دارم که یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم.»

مادر موسی

[ویرایش]

«و اوحینا الی‌ام موسی؛ و به مادر موسی وحی کردیم.»

خواهر موسی

[ویرایش]

«و قالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب و هم لا یشعرون؛ (مادر موسی) به خواهر او گفت: وضع حال او را پیگیری کن او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که بی خبر بودند.»

آسیه

[ویرایش]

آسیه (همسر فرعون): «و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرات فرعون؛ و خداوند برای مؤمنان زن فرعون (آسیه) را مثل آورد.»

دختران پیامبر

[ویرایش]

«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود بگو.»

دختران لوط

[ویرایش]

«و قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر؛ گفت: ‌ای قوم من این‌ها دختران منند برای شما پاکیزه ترند.»

ساره زن ابراهیم

[ویرایش]

«و امراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب؛ زن ابراهیم (ساره) ایستاده بود که متبسم گردید که ما آن را به فرزندی به نام اسحاق و پس به یعقوب بشارت دادیم.»

حواء

[ویرایش]

«و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة؛ و گفتیم‌ای آدم تو با جفت خود (حواء) در بهشت جای گزینید.»

بالقیس

[ویرایش]

«انی وجدت امراة تملکهم؛ من زنی را دیدم که بر آنان حکومت می‌کند.»

زن ابولهب

[ویرایش]

«و امراته حمالة الحطب؛ و همسرش درحالی که هیزم کش دوزخ است.»

زن لوح و زن لوط

[ویرایش]

«ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح و امرات لوط؛ خدا برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال آورد.»

زلیخا

[ویرایش]

«قالت امراة العزیز الآن حصحص الحق؛ در این حال زن عزیز مصر (زلیخا) اظهار کرد که الآن حقیقت آشکار شد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۳۵.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۲۵.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۷.    
۵. قصص/سوره۲۸، آیه۱۱.    
۶. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۱.    
۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۷۱.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۱۱. نمل/سوره۲۷، آیه۲۳.    
۱۲. مسد/سوره۱۱۱، آیه۴.    
۱۳. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
۱۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۵۱.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «زنان و دختران در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴.    جعبه ابزار