سرنوشت بنی نضیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسرنوشت یهودیان بنی نضیر جلا و آوارگی از وطن و خانه و کاشانه بود، اگر خدای تعالی این سرنوشت را برای آنان ننوشته بود، در دنیا به عذاب انقراض یا قتل یا اسیری گرفتارشان می‌ کرد، همانطور که با بنی قریظه چنین کرد.


عاقبت بنی نضیر

[ویرایش]

آوارگی بنی نضیر از خانه و کاشانه، سرنوشت حتمی آنان بود.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند!» ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء... «و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود، آنها را در همین دنیا مجازات می‌ کرد و برای آنان در آخرت نیز عذاب آتش است!»

← عذاب دنیوی


جلاء به معنای ترک وطن است. و" نوشتن جلاء علیه یهود" به معنای راندن قضاء آن است، و مراد از عذاب دنیوی آنان، عذاب انقراض و یا کشته شدن و یا اسیر گشتن است.
و معنای آیه این است که: اگر خدای تعالی این سرنوشت را برای آنان ننوشته بود که جان خود را برداشته و جلای وطن کنند، در دنیا به عذاب انقراض یا قتل یا اسیری گرفتارشان می‌ کرد، همانطور که با بنی قریظه چنین کرد، ولی در هر حال در آخرت به عذاب آتش معذبشان می‌ سازد.

← شکنجه ‌های روحی


" اگر نه این بود که خداوند بر آنها مقرر داشته بود که جلای وطن کنند و منطقه را ترک گویند آنها را در همین دنیا مجازات می‌ کرد" (و لو لا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا) بدون شک جلای وطن و رها کردن قسمت عمده سرمایه ‌هایی که یک عمر فراهم کرده بودند خود برای آنها عذابی دردناک بود، بنا بر این منظور از جمله فوق این است که اگر این عذاب برای آنها مقدر نشده بود عذاب دیگری که همان قتل و اسارت به دست مسلمانان بود بر سر آنها فرود می‌ آمد، خدا می‌ خواست آنها در جهان آواره شوند، و‌ای بسا این آوارگی برای آنها دردناکتر بود، زیرا هر وقت به یاد آن همه دژها و خانه ‌های مجلل و مزارع و باغات خود می‌ افتادند که در دست دیگران است و خودشان بر اثر پیمان شکنی و توطئه بر ضد پیامبر خدا ص در مناطق دیگر محروم و سرگردانند گرفتار آزار و شکنجه ‌های روحی فراوانی می‌ شدند.
آری خدا می‌ خواست این گروه مغرور و فریبکار و پیمان شکن را گرفتار چنین سرنوشت دردناکی کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲. حشر/سوره۵۹، آیه۳.    
۳. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۹، ص، ۳۵۱.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص، ۴۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «سرنوشت بنی نضیر».    جعبه ابزار