سه طلاقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسه طلاقه‏ زنی است که توسط همسر خود سه بار طلاق داده شده است، که احکام آن در باب طلاق بیان شده است.


معنای سه طلاقه

[ویرایش]

زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود.

احکام سه طلاقه

[ویرایش]


← حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش


اگر مردى همسرش را -با شرایط- سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.

← مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد


در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‏کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد.

← نظر برخی قدما نسبت به حکم سه طلاقگی


از برخى قدما نقل شده که چنانچه پس از پایان یافتن عده و با ازدواج جدید، زن را به همسرى گرفته باشد، حکم سه طلاقگى (حرمت زن بر مرد و نیاز داشتن به محلل) بر آن مترتب نمى‏شود. بنابر این قول، خروج از عدّه، اثر طلاق پیشین را از بین مى‏برد.

← باین بودن طلاق سوم


طلاق سومِ زن سه طلاقه، باین به شمار مى‏رود؛ از این رو، همسرش تعهدى نسبت به هزینه زندگى او در زمان عدّه ندارد.
[۴] مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰.


← عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس


سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‏شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‏شود یا نه، اختلاف است. مشهور، قول نخست است.
[۷] کشف اللثام ج۸، ص۴۰.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸.    
۲. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۹.    
۳. جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۱.    
۴. مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰.
۵. السرائر ج۲، ص۶۷۸.    
۶. الروضة البهیة ج۶، ص۱۷.    
۷. کشف اللثام ج۸، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۶-۵۵۷.    
جعبه ابزار