شهرستان تاکستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاکستان، از شهرستان‌های بزرگ و مهم استان قزوین و از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی استان است.


بخش‌های مهم تاکستان

[ویرایش]

این شهرستان باوسعتی برابر۶۴۷‘ ۳ کمـ۲ متشکل از ۴ بخش به نام‌های اسفرورین، مرکزی، ضیاءآباد و خرمدشت، و ۹ دهستان و ۴ شهر به‌ نام‌های اسفرورین، تاکستان، ضیاءآباد و خرمدشت است
[۱] نشریۀ عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، وزارت کشور، تهران، ۱۳۸۴ش
[۲] جغرافیای کامل ایران، ج۱، ص۷۳۳، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶ش.
و از شمال و شمال خاوری به شهرستان قزوین، از باختر به شهرستان ابهر و از خاور و جنوب به شهرستان بوئین‌زهرا محدود است.
[۳] نقشۀ جمهوری اسلامی ایران براساس تقسیمات کشوری، گیتاشناسی، تهران، ۱۳۸۴ش، شم‌ ۲۹۰.


وضعیت جغرافیایی

[ویرایش]

سراسر اراضی این شهرستان را دشت نسبتاً هموار و پهناوری پوشانیده است که جز کوه‌های نه‌چندان بلند قره قلعه (۱۱۴‘۲ متر) در نواحی شمال باختری و بلندی‌های افشاریه در نواحی جنوبی، بلندی‌های دیگری در آن به چشم نمی‌خورد.
[۴] جعفـری، عبـاس، دایـرة المعـارف جغرافیایی ایران، ج۱، ص۲۷۷، تهران، ۱۳۷۹ش.
رودخانه‌های ابهر رود و خررود از ریزابه‌های رودخانۀ شور، مهم‌ترین رودخانه‌های شهرستان تاکستان است.
[۵] افشین، یدالله، رودخانه‌های‌ایران، ج۲، ص۴۳۳، تهران، ۱۳۷۳ش.
[۶] افشین، یدالله، رودخانه‌های‌ایران، ج۲، ص۴۳۷، تهران، ۱۳۷۳ش.
آب و هوای این شهرستان تحت تأثیر بادهای محلی (بادمه و باد قاقازان) زمستان‌های سخت و تابستان‌های معتدل دارد.
[۷] جغرافیای کامل ایران، ج۱، ص۷۳۳، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶ش.


موقعیت اقتصادی تاکستان

[ویرایش]

تاکستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی استان قزوین است. از نظر کشاورزی به سبب دشتی بودن منطقه و دسترسی آسان به آب، زمین‌های وسیعی به شیوۀ آبی زیر کشت انواع محصولات کشاورزی است. گندم، جو، گیاهان علوفه‌ای، بنشن، تره‌بار، انگور، هلو، شلیل و سیب درختی عمده‌ترین محصولات کشاورزی آنجاست. همچنین وجود مراتع طبیعی نسبتاً غنی، این شهرستان را به یکی از کانون‌های دامداری بدل ساخته است و پرورش گاو، گوساله، گوسفند و بز به شیوه‌های سنتی و صنعتی در این شهرستان رواج دارد. پرورش طیور به صورت صنعتی و نیمه صنعتی، و پرورش زنبور عسل از دیگر فعالیت‌های اقتصادی مردمان تاکستان است. افزون براین، ده‌ها واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان به فعالیت مشغول‌اند.
[۸] فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (قزوین)، ج۲۶، ص۱۳۹، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۷۸ش.


جمعیت شهرستان

[ویرایش]

بنابر سرشماری آبان ۱۳۷۵ شهرستان تاکستان ۹۸۳‘۱۳۵ تن جمعیت داشته است.
[۹] سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)، نتایج تفصیلی، ج۱، ص۱۶، شهرستان تاکستان، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۷۶ش.
بیشتر مردم این شهرستان به زبان فارسی و گروهی نیز با گویش تاتی گفت‌وگو می‌کنند.
[۱۰] فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (قزوین)، ج۲۶، ص۱۳۹، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۷۸ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نشریۀ عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، وزارت کشور، تهران، ۱۳۸۴ش
۲. جغرافیای کامل ایران، ج۱، ص۷۳۳، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶ش.
۳. نقشۀ جمهوری اسلامی ایران براساس تقسیمات کشوری، گیتاشناسی، تهران، ۱۳۸۴ش، شم‌ ۲۹۰.
۴. جعفـری، عبـاس، دایـرة المعـارف جغرافیایی ایران، ج۱، ص۲۷۷، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵. افشین، یدالله، رودخانه‌های‌ایران، ج۲، ص۴۳۳، تهران، ۱۳۷۳ش.
۶. افشین، یدالله، رودخانه‌های‌ایران، ج۲، ص۴۳۷، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷. جغرافیای کامل ایران، ج۱، ص۷۳۳، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۶۶ش.
۸. فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (قزوین)، ج۲۶، ص۱۳۹، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۷۸ش.
۹. سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)، نتایج تفصیلی، ج۱، ص۱۶، شهرستان تاکستان، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۰. فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (قزوین)، ج۲۶، ص۱۳۹، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۷۸ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «تاکستان»، شماره۵۷۲۳.    جعبه ابزار